שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • קריאת התורה בשבת

ללמוד בהפטרה וברכותיה

undefined

הרב אליעזר מלמד

ה תמוז תשס"ד
שאלה
האם מותר לי ללמוד, לא להקשיב וכדו' בעת קריאת ההפטרה? מה הדין בזמן ברכות ההפטרה?
תשובה
לעניין שמיעת קריאת התורה נחלקו הפוסקים, כמבואר בשו"ע או"ח קמו, ב. לדעת רוב הפוסקים צריך להקשיב לקריאת התורה. ויש אומרים שמי שהתחיל ללמוד לפני שהתחיל הקורא בקריאתו רשאי להמשיך. ויש אומרים שרק מי שתורתו אומנותו רשאי לעשות כן. ואם הוא קורא באותו זמן שנים מקרא ואחד תרגום, לדעת רוב הפוסקים מותר. ולכל הדעות אסור לדבר דברים בטלים באותו זמן. ונראה שכך הדין לגבי שמיעת ההפטרה וברכותיה, שלדעת רוב הפוסקים צריך להקשיב להפטרה ולברכותיה, ויש אומרים שמותר ללמוד באותו זמן. ונכון לנהוג כדעת רוב הפוסקים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il