שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • תעניות

בליל י"ז בתמוז אנחנו אבלים?

undefined

הרב אליעזר מלמד

ה תמוז תשס"ד
שאלה
מה דינו של ליל י"ז בתמוז? האם נוהגים בו כל מנהגי שלושת השבועות?
תשובה
לגבי ליל י"ז בתמוז דינו כדין כל שלושת השבועות, ולנוהגים שלא לישא אשה בכל שלושת השבועות, כבר בליל י"ז בתמוז אסור. וכ"כ החיד"א בשו"ת חיים שאל א, כד, עפ"י הרמב"ן. ואמנם באג"מ או"ח א, קסח, הקל בזה לעניין נישואין, וכן בח"ד קיב, ב, הקל לצורך גדול להסתפר בליל י"ז. אולם בציץ אליעזר י, כו, חלק עליו, שאפילו נישואין שהם מצווה אין לערוך מליל י"ז בתמוז, שכבר התחילו שלושת השבועות. וכך נראה. ועיין בפסקי תשובות תקנא, ז. אולם מצד הצום עצמו, כיום שאין אנו בתקופה של גזרות קשות, חובת הצום תלויה ברצון ישראל, ונהגו לצום רק ביום מעלות השחר, ולפני כן אין שום הגבלות של צום ושאר עינויים. האם מותר לחגוג בר מצווה בליל י"ז בתמוז?
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il