שאל את הרב

  • הלכה
  • קדיש

הפיסוק הנכון בקדיש

undefined

הרב יצחק בן יוסף

ל סיון תשע"ב
שאלה
רציתי לשאול שתי שאלות בנוגע לקדיש: 1. מדוע עונים אמן אחר "יתגדל ויתקדש שמיה רבה" הרי הבקשה לא מסתיימת עד "ואמרו אמן" שבסוף אותו המשפט, והרי גם השו"ע לא מנה אמן זה בקדיש? 2. האם המילים "בחייכון וביומיכון וכו’" מוסבות על "וימליך מלכותיה" ואז יש לפסק את המשפט "בעלמא די ברא כרעותיה, וימליך מלכותיה בחייכון וביומיכון וכו’" שנוגד את הפיסוק ה"מקובל" בפי החזנים ובפרט בימים נוראים, או שמא המילים "בחייכון וביומיכון" מוסבות על "יתגדל ויתקדש" ואז יש לפסק "יתגדל ויתקדש... בעלמא די ברא כרעותיה וימליך מלכותיה, בחייכון וכו’"?
תשובה
שלום וברכה! 1. הפוסקים מונים בחצי קדיש חמישה אמנים (למנהג שעונים אמן לאחר בריך הוא). ויש כאן בקשה בפני עצמה ונוסד על הפסוק: "התגדלתי והתקדשתי" במלחמת גוג ומגוג שאחרי זה יתגדל שמו של הקב"ה ושמו יהיה שלם. (ראה גשר החיים ח"א פרק ל עמ' שכ). 2. בחייכון דבר בפני עצמו, שיתגדל שמו של ה' בחיינו אנו העכשוויים ולא לעתיד לבוא, 'ובחיי דכל בית ישראל', לאלה החיים כיום ולאלה שיקומו בתחיית המתים. והסביר האבודרהם: 'לפי שקודם הגאולה ייתרבו התלאות והרציחות בישראל ר"ל עד שרבים מחז"ל אמרו: ייתי ולא אחמיני" (סנהדרין צח, א), לכן אומרים בחייכון וביומיכון שתזכו להיות מהנשארים לחיים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il