שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ריבית, השקעות ובנקים

בעיות הלכתיות בפתיחת חשבון בנק

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

ט"ז טבת תשס"ב
שאלה
האם לכתחילה ניתן לפתוח חשבון בנק, או שיש בכך בעיה בעיקר במצב של "אוברדראפט"? והאם יש עדיפות לבנק הדואר שהוא בנק ממשלתי או לתכנית שצמודה למדד?
תשובה
אדם יכול לחסוך בתוכנית חסכון, שבה כל כספו מושקע באגרות חוב ממשלתיות. במקרה כזה אין צורך להזדקק אפילו ל"היתר עיסקא", מפני שההלכה היא שלממשלה ולמועצות מקומיות אין אסור ריבית. הטעם לכך הוא, שלממשלה גדר של ציבור, ולציבור אין איסור ריבית. מאותו הכח, רשאיות הממשלה והמועצות להטיל קנסות ולגבות ריבית ואין בכך איסור. דיון דומה מצאנו בשאלה האם המדינה צריכה למכור את חמצה? יש צד לומר שהיא אינה צריכה למכור, מפני שהחמץ לא שייך לאף אחד, שהרי המדינה היא ישות עצמאית, שלא ניתן לחלק את רכושה באופן כזה שכל אזרח יקבל חלק מסוים. יש לה גדר של ציבור, שהוא שונה לחלוטין מגדר של שותפות. לכן, לבנק הדואר שהוא בנק ממשלתי יש עדיפות על בנקים אחרים שהם פרטיים, אך גם באלו ניתן לחסוך, אלא שאז יש לסמוך על "היתר עסקא". אף שאיני רוצה להורות הלכה למהדרים, אי אפשר להתעלם מכך שכיום הכסף הפך להיות העסק. שלא כמו בדורות הראשונים שאז מי שהיו ברשותו נכסים או קרקעות היה נחשב לעשיר, הרי שהיום מי שברשותו כספים הוא הנחשב לעשיר, כסף הוא רכוש ועובדים איתו. ועל כן קל יותר להסתמך על היתר עסקא. חשוב לזכור שכל העולם נוהג לנהל חשבונות בבנקים ולסמוך על ההיתר עיסקא של הבנק, אפילו במצב של אוברדראפט. כאלו הם סדרי החיים, ולכל בנק יש כיום "היתר עיסקא" מסודר על ידי רבנים טובים, ואפשר לסמוך עליו. אמנם, פעם ניסו תוך התיעצות עם הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל ושאר גדולי הדור, לעשות חשבון בנק למהדרין, כזה שיהיה אליבא דכולי עלמא, אך בסופו של דבר לא היה ביקוש לתוכנית זו והיא לא יצאה לפועל. לבירור דין חברות ממשלתיות שכל מניותיהן בידי הממשלה ודין חברות שהופרטו חלקית ומניותיהן שייכות גם לאנשים פרטיים לחץ כאן.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il