שאל את הרב

  • הלכה
  • תפילת העמידה

פסוקים לשמות

undefined

רבנים שונים

כ"ג אייר תשע"ב
שאלה
נהוג בתפילת י"ח לקרוא פסוק סמוך לעושה שלום. רצית לדעת בבקשה פסוקים לשמות של אחיי ואחיותיי: דניאל יונתן גולן רועי סתיו בתיה תחי’ה בתודה , שתזכו לישועות וד’ יהיה בעזרכם.
תשובה
הבאתי מקצת הפסוקים על השמות. יש לבחור פסוק אחד לכל שם. למי שיש שתי שמות צריך לומר פסוק לכל שם. שם שמופיע בתנ"ך, ניתן לומר גם פסוק ובו כל השם שלו. יישר כח לך ההשקעה באחייך ואחיותיך. דניאל - בראשית פרק מט , טז: "דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל". – - ניתן גם לומר פסוק עם השם דניאל. יונתן - דברים פרק ד, י: "יום אשר עמדת לפני ה' אלקיך בחרב באמר ה' אלי הקהל לי את העם ואשמעם את דברי אשר ילמדון ליראה אתי כל הימים אשר הם חיים על האדמה ואת בניהם ילמדון". תהלים פרק פד, ח: "ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלקים בציון". תהלים פרק צא, א: "ישב בסתר עליון בצל שדי יתלונן". –- ניתן גם לומר פסוק עם השם יונתן. גולן - תהלים פרק מט, ג: "גם בני אדם גם בני איש יחד עשיר ואביון". משלי פרק כב, י: "גרש לץ ויצא מדון וישבת דין וקלון". רועי - שמות פרק טז, כט: "ראו כי ה' נתן לכם השבת על כן הוא נתן לכם ביום הששי לחם יומים שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקמו ביום השביעי". תהלים פרק קיט, קנו: "רחמיך רבים ה' כמשפטיך חיני". סתיו - תהלים פרק לד, טו: "סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו". תהלים פרק קיב, ח: "סמוך לבו לא יירא עד אשר יראה בצריו". בתיה - במדבר פרק כא, יח: "באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם במחקק במשענתם וממדבר מתנה". תהלים פרק קו, מח: "ברוך ה' אלקי ישראל מן העולם ועד העולם ואמר כל העם אמן הללו יה". תחי’ה - תהלים פרק יז, א: "תפלה לדוד שמעה ה' צדק הקשיבה רנתי האזינה תפלתי בלא שפתי מרמה". משלי פרק ט, י: "תחלת חכמה יראת ה' ודעת קדשים בינה". בברכת התורה, WWW.Yeshiva.org.il
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il