שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

משככי כאבים בשבת

undefined

הרב בניהו שרגא

ט"ז סיון תשע"ב
שאלה
האם מותר לקחת משכחי כאבים בשב,? כגון: אקמול, אדוויל וכו’, אם זה לא תחת האיסור להתרפא בשבת אך עם זאת מונע עונג שבת?
תשובה
שלום וברכה, אדם הסובל ממיחוש קל ככאב ראש, כאב שיניים קלים וכדומה, יש שמתירים לו ליטול כדורים להרגעת הכאב אך נראה שרובם אסרו זאת. אמנם יהא מותר כשאדם מצטער הרבה או כשהוא מוגדר כחולה שאין בו סכנה [בהרחבה ציינו 8 מקרים הכלולים בהיתר זה]. הרחבה ומקורות : שו"ת באר משה [ח"ו,לט וכן ח"א,ס' לג אות ה] בשם הרב יהונתן שטייף התיר למי שיש לו מיחוש קל ככאב ראש וחשש הצטננות לבלוע כדורי אספירין בשבת. סיבת ההיתר כי סובר שבימינו אין את החשש של שחיקת סממנים מאחר שאיננו בקיאים בכך [חזו''ע שבת ח''ג עמ' שנט]. אמנם שמירת שבת כהלכתה [לד,א-ג], חזו"ע [שבת ח"ג עמ' שנו], אורחות שבת [ח''ב עמ' רעח סע' קכא] ופסקי תשובות בשם מספר פוסקים אוסרים למי שיש מיחוש קל ככאב ראש, שיניים וכדומה ליטול שום תרופה. חזו''ע [שבת ח''ג עמ' שנו] מתיר לקחת אספירין או אקמול רק כשמצטער הרבה. [עיין עוד בשש"כ לד הערה ד]. וכן מותר לחולה שאין בו סכנה ליטול תרופות בשבת [שו"ע או"ח שכח,יז.שש''כ לג,ד ובהערה שם. חזו''ע הנ''ל שסח.]. ואלו נחשבים כחולה שאין בו סכנה שמותר בבליעת כדורים [שש"כ לג,א]: 1. מי שנפל למשכב מחמת חליו [שו"ע או''ח שכח,יז]. 2. סובל מחום יותר מהרגיל אצלו,ואין רגילות לצאת מהבית מחמת חולי זה [אף שלא מרותק למיטה]. 3. סובל מכאב עד שנחלש כל גופו כסובל ממיגרינה. 4. עלול ליפול למשכב אם לא יקבל טיפול בעוד מועד כחולה אסטמה,סכרת,דלקת פרקים. 5. סכנת איבר כשבר עצם שאינו פתוח ושאין בו תזוזה של קצות שברי העצם [אף שאין סכנת חיים ולא חשש החמרת המצב אם ידחה הטיפול הרפואי עד מוצ"ש]. 6. סובל מדלקת עיניים. 7. יולדת מיום שמיני ללידה עד סוף יום השלושים ללידתה. 8. קטן. 'רפאנו ה' ונרפא...רופא חולי עמו ישראל'. בריאות איתנה לך ולכל עמ''י.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il