שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

מחלוקת אמוראים בנושא גאולה ותשובה

undefined

הרב יוסף אפריון

כ מרחשון תשע"ג
שאלה
הגמ' בסנהדרין מביאה מחלוקת רב ושמואל לגבי גאולה ותשובה ואומרת שמקורה במחלוקת תנאים ר' אליעזר ור' יהושע מפרטת את כל המחלוקת ובסוף שתק ר' אליעזר. משמע ר' אליעזר קיבל דעת ר' יהושע. אם כן, מדוע רב ושמואל שהם אמוראים ממשיכם לחלוק הרי התנאים הכריעו מה ההלכה - ר אליעזר שתק היינו כרבי יהושע?
תשובה
שלום שאלה יפה. יש לי רק כיווני תשובה. א. אמנם רבי אליעזר הודה לרבי יהושע [וכפי שהאריך לבאר מו"ר הרצי"ה במאמרו "המדינה כהתקיימות חזון הגאולה", לנתיבות ישראל א] אולם רב נחשב כתנא ופליג, היינו כיון שחי בתפר בין תקופת התנאים לתקופת האמוראים יש פעמים שהגמרא אומרת שיש באפשרותו לחלוק על תנאים. ב. יש האומרים שהעובדה שרבי אליעזר שתק אינה מעידה שהודה לגמרי לשיטת רבי יהושע אלא שלא ענה לו באותו מעמד ואם כן רב בהחלט יכול לסבור כרבי אליעזר. עיין בשיעורו של הרב יהושע ויצמן שליט"א ראש ישיבת מעלות. http://www.yesmalot.co.il/torat-il/mamarim/mtei35.asp, מופיע גם בספרו 'מיטב הארץ' עמוד 546. כל טוב ויישר כח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il