שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות כלליות

ידיעת מציאות הטבע בש"ס

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

ד אב תשע"ב
שאלה
בימינו יודעים הרבה דברים בעניני מציאות הטבע שאינם נזכרים בש"ס ופוסקים. הרבה מהראשונים כתבו שלמדו את מציאות הטבע מספרי הגויים או מחקירותיהם שלהם עצמם. בגמרא אנו מוצאים ששמואל הודה שאינו יודע הכל: "אמר שמואל נהירין לי שבילי דשמיא כשבילי דנהרדעא לבר מכוכבא דשביט דלא ידענא מאי ניהו." [ברכות, נח, ב]. הרלב"ג כתב: "כי לא יחויב שיהיו לנביא כל הדעות האמתיות בענין סודות המציאות." [רלב"ג, פירושי התורה, ביאור דברי הספור, בראשית טו, ד]. אם אפילו נביא אינו יודע את כל סודות המציאות, קל וחומר מי שאינו נביא. אברהם בן הרמב"ם כתב במפורש שמעלת חז"ל הייתה בפרוש התורה ולא בידיעת המציאות. הגר"א למד והמליץ לתלמידי חכמים ללמוד את חכמת מציאות הטבע מספרי הגויים. מאידך, בין החרדים בימינו נפוצה הדעה ש"הראשונים כמלאכים" גם בידיעת מציאות הטבע ולא רק בפרוש התורה. לפי אמונה זו, כל מה שאנו יודעים היום כבר היה ידוע לחז"ל. האמנם ידעו חז"ל על אטומים, מולקולות, גלי רדיו, חיידקים, וירוסים, ופיסיקה גרעינית? יש גם אומרים שהרמב"ם ידע את חכמת מדעי הטבע ברוח הקדש למרות שהרמב"ם מעיד על עצמו שלמד זאת מספרי הגויים. כיצד מיישבים את הסתירה הזאת? מה המקור לדעה ש"הראשונים כמלאכים" שייך גם לידיעת מציאות הטבע, בנגוד למה שהראשונים מעידים על עצמם? קראתי כמעט כל מה שנכתב על התרוץ הדחוק של "השתנות הטבע" ומאידך על הדעה הנוגדת שלא הטבע השתנה אלא ידיעת הטבע. לא תרוצים דחוקים לסבר את האוזן אני מחפש, אלא את ידיעת האמת.
תשובה
שלום רב, האמת היא מורכבת. גם בנושא זה יש מחלוקות גדולות. לפי הדעה הראשונה שהזכרת, אין זה אומר שתורתם אינה נכונה. התורה של גדולי ישראל לא נבנית על חכמת הטבע אלא היא בנויה על ראייה פנימית אמונית. יסודות התורה ישרים בפי הקדמונים ללא קשר לשאלה האם הם ידעו את כל חכמת הטבע שיודעים היום. מה שנשאר לדון זה רק בנוגע לשאלות מעשיות שההלכה נקבעה על בסיס ידיעה חלקית של הטבע, האם יש לשנות את ההלכה או שאנו אומרים שההלכה לא משתנה. כל טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il