שאל את הרב

  • הלכה
  • ברכת הטוב והמטיב ושהחיינו

שהחיינו על פרי מרוסק ומיץ פירות

undefined

הרב אליעזר מלמד

כ"ג תמוז תשס"ד
שאלה
א. האם ניתן לברך שהחיינו על פרי חתוך? ב. האם ניתן לברך שהחיינו על פרי מרוסק לגמרי (עד שנשתנתה ברכתו)? ג. האם ניתן לברך שהחיינו על מיץ תפוזים טבעי (אם לא שתיתי במשך השנה)? ד. האם ניתן לברך שהחיינו (למי שלא אכל השנה ענבים) על מיץ ענבים שברכתו "בורא פרי הגפן"?
תשובה
אפשר להשוות את ברכת שהחיינו לברכה על הפרי. שאם הפרי השתנה כל כך עד שאיבד את ברכתו, כי אין ניכר עליו שהוא פרי, ממילא גם לא יברכו עליו שהחיינו. שכן ברכת שהחיינו על ראיית הפרי החדש, וכשאין רואים אותו, איך יברכו? לפיכך: א) על פרי חתוך מברכים שהחיינו, כי ניכר שהוא פרי. ב) אם מרוסק לגמרי, לא ניכר שהוא פרי (אף שידוע שהוא נעשה מפרי) ואין מברכים עליו שהחיינו. ג) על מיץ תפוזים וכדומה אין מברכים שהחיינו. כי כל המשקים שיוצאים מהפירות אינם נחשבים כפירות, חוץ מיין ושמן. ד) יין נחשב כענבים, אלא שצריך שיהיה ניכר שהוא מהענבים החדשים, ואז יברכו עליו שהחיינו. אבל אם אין ניכר, או מפני שזה מיץ ענבים שאפשר לשומרו משנה לשנה או שהוא יין ממש, אין מברכים עליו שהחיינו (מ"ב רכג, טו).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il