שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שנים מקרא ואחד תרגום

ויתור על א"י למניעת שנאת חינם?

undefined

הרב אליעזר מלמד

כ"ג תמוז תשס"ד
שאלה
אני ראיתי הרבה שנאה שנגרם מיחס המשטרה בפינויים בגבעות שונות. האם לא עדיף לוותר כדי למנוע שנאת חינם
תשובה
לעיתים עמידה על האמת גורמת למתח, אבל זאת חובתינו. אבל אין ברירה, אם בכל פעם שנעמוד על האמת נחשוש ממתח, השקר והעוול ישלטו בעולם. וכן נפסק להלכה בדבר דומה, שכאשר ישנו אדם שעושה עוול, צריך להוכיח אותו כדי למונעו מהחטא, ואפילו שישנם סיכויים רבים שלא ישמע בקולנו בכל זאת צריך להוכיח אותו. ואפילו אם הוא יעלב מכך עד שכמעט יבוא להכות את המוכיח, בכל זאת צריך להוכיחו (שו"ע אורח חיים תרח, ב). וכמו שלא נאמר לאדם שרוצים לגנוב חפצים מביתו שימנע מלהתעמת עם הגנבים מחשש מחלוקת וקטטה, כך לא נאמר לאנשים שגרים בביתם, בארץ ישראל שה' הנחיל לאבותינו ולנו, שכאשר יבוא גורם כל שהוא, בין פרטי בין ציבורי לגרשם, שיכנעו ויקבלו את גרושם כדי למנוע מחלוקת. אמנם יש להשתדל שלא להחריף את המתח מעבר למידה, כי סוף כל סוף כולנו אחים אוהבים, וגם אם מתקוטטים לפעמים, היחס הכללי חייב להיות חיובי.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il