שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

כיסוי ראש לשיטת המגן אברהם- המשך

undefined

הרב מרדכי גרוס

ט"ו אלול תשע"ב
שאלה
שלום וברכה! קראתי את תשובת הרב, וברצוני לשאול למה לא להבין את דברי המג"א כפשוטם. ואם יקשה לנו להבין את המקורות { גמרא בעניין זה} ניתן לומר שהמג"א למד את המקורות כמו הרב יוסף משאש {אוצר המכתבים חלק ג עמ ריא- כרגע זה לא רלוונטי לומר שהרב משאש רק בה ללמד זכות. עצם הלימוד שלו במקורות קיים אם כן למה שלא נעתיק אותו לדעת המג"א? הרב משאש אף בחלק מתשובתו מדבר על כך שנראה מדברי רש"י על הגמ’ כי חיוב הוא רק בקליעת שיער וזה תואם אחד לאחד את דברי המג"א} . דבר נוסף ראיתי שכמה מגדולי ישראל נשותיהם הלכו בלא כיסוי ראש { לא אזכיר שמות מחשש לשון הרע, וכן אני לא מנסה למצוא היתר לעניין אלא רק בירור הלכתי}, האם לא ייתכן לומר שלמדו את המג"א בצורה אותה אני הצגתי?
תשובה
שלום וברכה מדברי המגן אברהם בסוף דבריו בסימן עה, מבואר שהוא מחלק בין נשואה לפנויה, שהראשונה צריכה לכסות את שערה ולא לילך בגלוי ראש, ולאחרונה די בקליעת ראשה שלא יהא פזור, כך שאין לתלות בדבריו את לימוד הזכות של הר' משאש בתשובה אלף תתפד. ז'ל המ'א: 'ומ'מ צ'ל דפנויה לא מתסרא מדאורייתא, דא'ת דקרא איירי גם בפנויה א'כ גם בגילוי הראש תהא אסורה לילך, דמהכא ילפינן בכתובות פ'ז שלא תלכנה בנות ישראל בגילוי הראש..' מבואר בדבריו שאין לומר שהפסוק דיבר גם על פנויה, שא'כ יצא שפנויה אסורה גם בגלוי ראשה, ולא רק בפריעת שערה, כלומר הפסוק עוסק בנשואה ומחייב כיסוי השער, ומה שהפנויות הולכות בשער אסוף ולא מופזר הוא מדרבנן. כל טוב הרב מרדכי גרוס
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il