שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • תרומות ומעשרות - ממה?

עציצים על הגג

undefined

מכון התורה והארץ

ב אב תשס"ד
שאלה
מה דינם של עצי פרי הנטועים בעציצים על גג של בניין לעניין ערלה ושאר תרומות ומעשרות?
תשובה
אם עצי הפרי נטועים באדמה המפוזרת על גג של בית - דינם כגדלים בקרקע, ראה שולחן ערוך יו"ד סי' רצד סעי' כו. אם העצים נטועים בתוך עציצים, ואלו מונחים על המרפסת, דינם כדין עציץ שאינו נקוב, בענין זה ראה מאמרנו "מהו מצע מנות" ס' התורה והארץ ח"ו עמ' 340-359. ישנן דעות שונות בשאלה אם עציץ שאינו נקוב חייב בערלה. לכן למעשה יש להחמיר למנות שנות ערלה גם לעצי הפרי הגדלים בעציץ שאינו נקוב. מאידך אם יעבירו אח"כ את העץ מהעציץ לגינה א לחילופין יעבירו את העציץ מהמרפסת ויניחו אותו על האדמה יצטרכו למנות שנות ערלה מחדש. לגבי השאלה מאימתי יש למנות שנות ערלה: אם לא ידוע היכן ואיך היה מונח העציץ לפני שהנחת אותו על המרפסת, יש למנות שנות ערלה משעת ההנחה במרפסת. אם לפני ההנחה במרפסת, הוא היה מונח כל הזמן על הקרקע, אפשר למנות שנות ערלה, משעת ההנחה על הקרקע. לגבי תרומות ומעשרות, הדין שפירות וירקות הגדלים בעציץ שאינו נקוב חייבים בתרומות ומעשרות. בברכת התורה והארץ, הרב יואל פרידמן.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il