שאל את הרב

  • הלכה
  • ברכת הטוב והמטיב ושהחיינו

על אילו קניות מברכים שהחיינו?

undefined

רבנים שונים

ט"ו אב תשס"ד
שאלה
עד היום לא בירכתי "שהחיינו" על קניית בגדים, מחוסר הבנה וידע. האם זו חובה או שזה כמו נטילת ידיים על פרי רטוב ("כל דבר שטיבולו במשקה"...)? מתי עלי לברך, בשעת הקניה או בשעת הלבוש? האם מברכים על כל חולצה וחצאית או רק על בגדים חשובים (בגדי שבת)?
תשובה
כתב השו"ע או"ח סימן רכ"ג ס"ג בנה בית חדש וכו' מברך וכו' שהחיינו. וכתב המשנב"ר שם, כלים חדשים בין מלבושים ובין כלי תשמיש ואכילה וכו', אם הם דברים שלב האדם שמח בהם עני בראוי לו ועשיר בראוי לו. וה"ה לענייננו, אם הם בגדים שאת שמחה בקנייתם, את חייבת לברך. ובסעיף ג' שם כתוב בשעת הקנין יש לו לברך, אע"פ שעדיין לא נשתמש בהם. וכתב שם המשנב"ר סק"ד, ודוקא אם קנה בגד שראוי ללובשו תכף, אבל אם קנה דבר שלא ראוי ללובשו רק לאחר תיקון, מברך בשעת לבישה ראשונה. הרב חיים כץ.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il