שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • השבת אבידה

אבידה שלא באו לקחתה

undefined

הרב יהודה אודסר

י כסלו תשע"ג
שאלה
שלום לכבוד הרב, מה עליי לעשות באבידה שפרסמתי אותה ברחובות מזה כמה חודשים אך אין דורש ואין בא? תודה רבה!
תשובה
מדין הגמ' באבידה שחלה עליה חובת ההכרזה וההחזרה, אם היא אינה בגדר של "אוכלת ואינה עושה", קרי גורמת להוצאות מהטיפול בה וללא הכנסות, אזי אדם צריך לשומרה עד הגעת המאבד שידרוש אותה. וכמו כן אסור להשתמש בה לצורכו של המוצא. אמנם הגמ' מספרת על דין מיוחד "תפילין של בית חבו" שבהם אפשר ומותר למוצא להשתמש ולהניחם (בבא מציעא כ"ט עמוד ב'). חכמים התנו את יכולת השימוש בתפילין בהערכת דמיהם ובכך ירשמו לזכותו של המאבד שומת דמים אלו ואם יבא ויידרוש את התפילין יוכל לקבל את ערכם המלא בכסף. הסמ"ע בסימן רס"ז (חושן המשפט) הסביר את הדין הזה משום שתפילין הם תשמישי קדושה וצרכי מצוה, ודווקא בהם התירו חכמים להשתמש. אמנם ה"נמוקי יוסף" הסביר את הדין ונימוקו מטעם אחר והוא שמכיוון שאפשר לקנות את התפילין הללו והם מצויים לכל לכן ניתן לשום אותם ולהשתמש בהם. ערוך השולחן בסימן רס"ז פסק מעיקרון זה שבדברים שמיוצרים באופן מסחרי ויש כמותם להשגה בזמינות נוחה ובכמות לא מוגבלת (ואין בהם ערך אישי וכד') אדם יכול לשום דמיהם ולהשתמש בהם. וכל דברי חז"ל על שמירת האבידה הינם דווקא בדברים שיוצרו באופן אישי אומנותי וכד' שאין להשיג כמותם. לכן למסקנה - אם חפץ זה ניתן לקניה באופן פשוט כמבואר לעיל, ניתן לשום דמיו ולהשתמש בו. אם לא, יש לשמור אותו עד לבא המאבד לדורשו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il