שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • כלאים

כלאים בצמחים דומים

undefined

מכון התורה והארץ

ב אב תשס"ד
שאלה
בעבר כתבתם שבכלאיים הולכים לפי הדימיון בין העלים או הפרי. הרי הרמב"ם בה’ כלאים כותב מפורש שיש עלים שהם דומים ואעפ"כ הם כלאים זה בזה. מה התשובה?
תשובה
המרב"ם קובע ששלושה קריטריונים להגדרת המין בכלאים: א. דמיון בפירות. ב. דמיון בצורת העלים. ג. טעם הפרי. לדעתו די בדמיון בצורת העלים או דמיון בצורת הפרי - ובלבד שטעם הפרי לא יהיה רחוק האחד מהאחר ביותר, ראה רמב"ם הל' כלאיים פ"ג ה"ו. אני מניח ששאלתך מכוונת למה שכתב הרמב"ם בהלכה ד' שישנם מיקרים של שני צמחים שיש ביניהם דימיון בפירות או בעלים ואעפ"כ הם כלאיים זב"ז. לעומת זאת בהלכה ה' כתב הרמב"ם שאינם כלאיים זב"ז. התשובה היא שבמקרה הראשון בהלכה ד' אמנם הצמחים דומים אך אינם דומים דמיון גדול כמו בהלכה ה: "הואיל ועלין של זה דומין לעלין של זה או פרי של זה דומין לפרי של זה דמיון גדול עד שייראו כשני גוונים ממין אחד". והדוגמה שבהלכה ד' תוכיח: האפרסק והשקד - אעפ"י שדומים זל"ז הרי הם כלאיים זב"ז, ראה כלאים פ"א מ"ד, וראה שם בפירוש המשנה להרמב"ם שהפרסקים דומים לשקדים כשהם בתחילת גידולם, אך באמת בהמשך גידולם הם שונים, ולכן הם כלאיים זב"ז. בברכת התורה והארץ, הרב יואל פרידמן.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il