שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

תנור בשר וחלב

undefined

הרב יצחק בן יוסף

ד מרחשון תשע"ג
שאלה
כבוד הרב, תודה לתשובתך ולסבלנות הרבה. אומנם לא הבנתי כל כך מה הקשר בין השאלה לתשובה, וכנראה שלא דיברתי ברור. לכן עלי לקצר בשאלה. א . מה ההבדל בין זיעה לריח באוכלים? ב . למה הש"ע בסימן ק"ח לא מדבר על זיעה כלל? ג . למה הש"ע בסימן ק"ח לא מדבר על התנור שנאסר ע"י הזיעה (וחוזר ואוסר את ההיתר)? ד . למה כשאחד מהם מכוסה אין דין זיעה? למה האיסור המגולה לא יכול להעביר את טעמו לקערה והקערה להיתר? כמו בסימן צב ח. שהקערה מכססה את המאכל מלמטה? ה . למה הרמ"א לא מלמד אותנו חידוש גדול יותר בסימן ק"ח א. כי הוא אומר "והוא הדין לבשר וחלב", וכל המפרשים כתבו שהוא הדין בתנור אחד ביחד. היה לו לכתוב שאפילו בזה אחר זה אסור. וכל שכן ביחד? חשוב לי לציין שאני לא רוצה למצוא היתר לבשל בשר וחלב בתנור אחד, אני פשוט רוצה להבין את ההלכה. אני קראתי את התשובה של הרב עובדיה ביביע אומר וכן התשובה של הרב משה פיינשטין ולמעשה אני לא רוצה לזוז מהפסק שלהם. אבל אני רוצה להבין בכל זאת תורה. תודה רבה.
תשובה
1. הסברתי שזיעה זה דבר ממשי, ריח לא ולכן מקילים בו. 2-3. השו"ע כותב לפי נושאים (אבל אני מבין את שאלתך). 4. איך יהיה זיעה כשיש בצק מעל? אלא אם יש שומנים! התבשיל המגולה יכול להעביר זיעה אבל ריח זה סתם אויר. 5. כיון שהוא עוסק רק בריחא. לדעתי שאלתך בתחום הדידקטי, למה עוסקים בתחום אחד בלי השני הרי יש קשר והיו צריכים להכתב באותו סימן בנושא ריחא ובזיעה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il