שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • הכותל והר הבית

טיסה מעל מקום המקדש

undefined

הרה"ג דוב ליאור

י"ב כסלו תשע"ג
שאלה
לכאורה, דברי הרמב"ם נאמרו ביחס לאדם הנכנס למקום המקדש במגדל הפורח באויר, בדומה לאדם הנכנס לשם דרך גגות (כמובא בתחילת המשפט שלו). אם כן, כשם שבגגות אין כל איסור כל זמן שהאדם לא ירד משם (שהרי הגגות לא נתקדשו), כך גם בתוך המטוס אין כל איסור (שהרי המטוס מהווה חציצה). ושמא יש לאסור מן התורה (על כל פנים על הטייס ואולי גם המסייעים לו), משום הכנסת כלי טמא למקדש?
תשובה
אם הוא עובר מעל מקום המקדש ממש, ואין חציצה בינו ובין המטוס אסור. לעומת זאת, אם עובר מעל גג (כגון: שבנו שם בית) מכיוון שהגג לא נתקדש הוא נחשב מחיצה ומותר לעבור מעליו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il