שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • עירובין

עירוב תחומין שמתסיים בתוך העיר

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

ו כסלו תשע"ג
שאלה
אבקש את הכרעת הרב אריאל. שאלוני, אדם שרוצה ללכת מישוב לישוב בשבת והמציאות היא שחייב לעשות עירוב תחומין אך מידת האלפיים שלו תיגמר באמצע העיר. השאלה, האם מותר לו להמשיך? לכאורה אפשר להביא ראיה מסימן (תה, ו), נתנוהו גויים חוץ לתחום בעיר אחרת מוקפת חומה או שנאנס או ששגג ויצא חוץ לתחומו ונכנס לעיר מוקפת חומה מהלך את כולו אבל אם יצא חוץ מתחומו לדעת אין לו אלא ארבע אמות. פה הוא נכנס בהיתר ויהיה מותר לו להמשיך בכל העיר. מה דעת הרב?
תשובה
שם מדובר באונס. אך היוצא ברצון, התחום מסתיים גם באמצע העיר. ר' משנ"ב תג, ה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il