שאל את הרב

  • הלכה
  • פת, חלב, יין ובישולי גויים
קטגוריה משנית
undefined
שאלה
מהבית שלנו נשלחים מצרכים לחלוקה לנצרכים. את המצרכים אנו אוספים בישוב ולפעמים מגיעים דברים שאנו בביתנו מקפידים לא לאכלם למשל ממתקים עם חלב עכו"ם. האם אפשר להכניס אותם לארגזים למשלוח או לזורקם?
תשובה
ככלל מוצרים שיש בהם אבקת חלב נוכרי כשרים. זאת משום שחלב נוכרי אסור מדברי חכמים, שחששו שמא יערב הגוי בחלב הכשר חלב אסור שנחלב מבהמה טמאה, ורק כאשר היהודי מפקח על הגוי שיחלוב מבהמה טהורה מותר לאכול את חלבו, וכיום נחלקו הפוסקים במקרה בו ישנה חברה אמינה שמצהירה שלא ערבה במוצר חלב של בהמה טמאה, האם אפשר לסמוך על כך או שעדיין חל על החלב איסור חלב נוכרי. וכיוון שזו מחלוקת בדברי חכמים, הלכה כדברי המיקל. אמנם לכתחילה טוב להחמיר, לצאת ידי כולם. אבל כאשר הגיעו לאדם מוצרים עם אבקת חלב נוכרים, אינו צריך להימנע מלאכלם. לפיכך, מותר לשלוח ממתקים אלו לנצרכים ורק אם ידוע שבאותו מקום רגילים להחמיר בזה ולא לאוכלם, אין לשולחם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il