שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות כלליות

מותר לקחת ביס מהסנדוויץ’?

undefined

רבנים שונים

ט"ז אב תשס"ד
שאלה
האם אדם שמבקש מחבירו "ביס" מהסנדוויץ’ שלו או שלוק מהשתייה שלו עובר ב"לא תחמוד"? האם הוא עובר עבירה אחרת שאני לא חושב עליה?
תשובה
כתב הרמב"ם פ"א מהלכות גזילה ה"ט כל החומד עצמו או אמתו וכו' והכביר עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו וכו' ה"ז עובר בלא תעשה שנאמר: לא תחמוד. וכתב בהשגות הראב"ד: ולא אמר רוצה אני, דהיינו: אם הנותן נתן בהסכמה לדעת הראב"ד לא עבר בלא תחמוד, אך לדעת הרמב"ם משמע וכך הבין הרב המגיד שעובר בלא תחמוד גם במקרה זה. (בכל מקרה יש מקום לחוש שמא אותו מאכל הוא בגדר סעודה שאינה מספקת לבעליה, וכן אכילה ממאכל שאכל ממנו חבירו היכול להיות מסוכן כמבואר במסכת דרך ארץ פ"ט, ושם בפירוש הנחלת יעקב בשם הלבוש). הרב חיים כץ.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il