שאל את הרב

  • הלכה
  • הנחת התפילין

כריכות בתפילין של יד

undefined

הרב יצחק בן יוסף

כ כסלו תשע"ג
שאלה
כמה כריכות עושים לפי הספרדים והאשכנזים בתפילין של יד?
תשובה
מובא באר"י בשער הכוונות - לכרוך שבע כריכות. ובשו"ע כתב: נוהגים העולם לכרוך על הזרוע שש או שבע כריכות (כז,ח). ונחלקו האחרונים האם לספור את שני החצאים. להלכה פסקו שבע כריכות שלימות (בא"ח וירא טו. כה"ח כז, לה. ילקו"י כה, עו). ויש נוהגים (שם חדש) לכרוך שש כריכות, וסופרים שני חצאים בתחילה ולבסוף להשלים לשבע. ומובא בערוך השולחן (שם יט) שבע כריכות כנגד שבע מילים בפסוק "פותח את ידך". ובספר דברי יחזקאל מובא "כנגד הפסוק ואתם הדבקים בה' אלוקיכם".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il