שאל את הרב

  • הלכה
  • הכנת הציצית

כוונות בקשירת ציצית

undefined

הרב אליעזר מלמד

י"ב אב תשס"ד
שאלה
מה דין טלית שקשרו את ציציותיה בלא לומר במפורש "לשם מצוות ציצית".
תשובה
לגבי טוויית ציצית נשאר במשנה ברורה בצריך עיון (יא, ד), כי אולי אפילו בדיעבד החוטים פסולים. אולם לגבי הקשירה, כתב בבאור הלכה (יד, ב, ד"ה 'בלא כונה') שבדיעבד הציצית כשרה ואפשר לברך עליה. שיש כאן ספק ספיקא, ספק אחד שאולי כוונה בלא דיבור מועילה, ובוודאי כל יהודי המטיל ציצית בטלית מתכוון לשם מצווה. ואף אם נאמר שמחשבה אינה מועילה, אולי הלכה כדעת הרמב"ם שסובר שאין צורך לקשור את הציצית לשם מצווה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il