שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

נטילה ממים ששתה מהם כלב

undefined

הרב יצחק בן יוסף

ז שבט תשע"ג
שאלה
למה נטילה ממים ששתתה מהם בהמה מותרים בנטילה אך מים ששתה מהם כלב אסורים, אך מצד שני מותר לומר דברים שבקדושה מול צואה של כלב אך מול צואה של בהמה אסור?
תשובה
שני דיונים שונים: הנושא של צואה זהה בכל הבהמות אם יש בהם ריח, ולכלב מסתמא יש ריח. (עט,ד) ולגבי נטילת ידים, השו"ע (קס, ד) התיר בכולם. אף שהאחרונים פסקו להחמיר כדעת התוספתא. (ילקו"י ראוי להחמיר) ומשנ"ב אוסר בגלל שנמאסו לשתיה. הדיון על מים שנעשו בהם מלאכה ולכן צורת השתיה שאם המים נופלים מפיהם לאחר שמלקקים פסול המים ויש שאמרו שהאיסור רק במי חטאת. ויש עוד מה להוסיף. ה' יצליח דרכך.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il