שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • עובד ומעביד

גזל זמן בעבודה

undefined

כולל דיינות פסגות

ה שבט תשע"ג
שאלה
יש לי בעיה דומה. שרפתי לא מעט זמן על דברים שלא קשורים לעבודה. אני מנסה להמנע מזה כמה שיותר, אך יש לי יצר הרע קשה בעניין. אני מרגיש מאד מסור לעבודה ומאד אוהב ומעריך את מקום עבודתי. איך אוכל לפצות על כל הזמן ששרפתי, איך אוכל לפנות למעסיק ולפתוח את העניין? הרי זה יפגע קשות באמינות שלי. מה יהיה עליי? קראתי במסילת ישרים על הנושא ואין לי עצה. תודה רבה.
תשובה
שלום רב, הטוב ביותר לענ"ד הוא שתנהל שיחה גלויה ככל הניתן עם מעסיקך, כאשר תוכן השיחה איננו נבירה בעבר כי אם עיסוק בקבלה לעתיד. באשר לחששך שזה יפגע באמינות שלך כעובד – אדרבה מסתבר שזה יעיד על יושר ורגישות כלפי מעסיקך . מעבר לכך שמהלך כזה הוא הנכון מהצד המוסרי, גם מבחינה ממונית הוא המועיל ביותר כיון שאין בנמצא מידע מדויק על כמות הזמן שאתה חייב למעסיקך. הפתרון ההלכתי במצבים דומים בהלכות גזל כאשר לא ניתן לדעת את שיעור הגזלה הוא להעריך מהו הסכום שבוודאי נגזל ואותו לשלם, פתרון כזה במקרה שלנו הרבה יותר מורכב מבחינה ממונית מאשר מחילה של בעה"ב. כידוע חז"ל עסקו בהלכות מוסר עבודה ומסתמא כוונתך שקראת במסילת ישרים ששיטתו היא שזהו גזל גמור אם עשית מלאכה שלך בזמן העבודה ואפילו בקיום מצוה תחשב המצוה כבאה בעבירה. וידועה ההלכה שפועלים אינם רשאים להתפלל את כל תפילת שמונה-עשרה בשלמותה, אלא תפילה קצרה מעין שמונה-עשרה (הביננו). כמו כן נקבע שהמתפללים בשעת עבודתם אינם מתפללים בציבור, והכהנים אינם נושאים את כפיהם בברכת כהנים בתפילה במקום העבודה (ברכות טז. רמב"ם, הלכות תפילה, פרק ה, הלכה ח) אולם השולחן ערוך (או"ח סימן קי, ב. ראה משנה ברורה, שם, ס"ק יב.) מדגיש שהלכה זו אינה אמורה כשהמעביד אינו מקפיד על התפילה בעבודה (מעניין לציין שגם בחוק הישראלי תוקן סעיף בחוק שעות עבודה ומנוחה המקנה לעובד זמן לתפילה בהתאם לדתו ואילוצי עבודתו) וכן שפועל לא יברך את הברכה הרביעית בברכת המזון שהיא מדרבנן (ברכות שם שו"ע או"ח, סימן קצא, א) וכן שלא יפסיק את עבודתו כדי לעמוד לכבודו של תלמיד חכם (קידושין לג. שו"ע יו"ד, סימן רמד, ה). א"כ יש לא מעט מקורות שאפשר ללמוד מהם על גישת חז"ל בעניין ובוודאי עיסוק במקורות כאלה מחנך את האדם ומיישרו. עם זאת יש לזכור שגם בזה יש מדרגות ממעלתו הרמה של יעקב אבינו שהצהיר "כי בכל כחי עבדתי את אביכן" (בראשית לא, ו) ונהג גם במידות חסידות עילאיות עד לנורמה המקובלת, והעיקר תמיד לשאוף מעלה ולהיות נקיים בעיני אלוקים ואדם. בהצלחה רבה, הרב ינון זמיר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il