שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ערלה ונטע רבעי

הטעם לאיסור ערלה

undefined

מכון התורה והארץ

כ"א אב תשס"ד
שאלה
מה הטעם של עורלה? מדוע צריך לשמור 3 שנים מאכילת פרי? הרי הפירות בשנה הראשונה טובים למאכל...
תשובה
נכון הוא שבחקלאות העתיקה העצים לא היו נותנים פירות בשנים הראשונות, והיום אפשר ע"י חידושי הטכנולוגיה להשיג יבול כלכלי גם בשנה השניה והשלישית. עובדה זו מחמירה מבחינתנו את בעיית הערלה בשווקים. המצווה של התורה "וכי לבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם ערלתו את פריו", אינו בגלל שבשנים הראשונות הפירות אינם ראויים למאכל. היום המצווה תקפה ועומדת אף יותר מאשר בעבר. הרבה טעמים נאמרו למצווה זו למשל, שאדם צריך לסגל לעצמו את מידת ההתאפקות, לחכות ולהימנע מאכילת הפירות הראשונים. בחיים המודרניים שבהם האדם רדוף ורץ אחר ההנאות הרגעיות, יש למצווה זו משנה חשיבות ואולי יכולה היא להחזיר לנו את השפיות והאיזון הנכון החשוב כל כך לנפש האדם. בברכת התורה והארץ, הרב יואל פרידמן.