שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר שמות

מדוע הקב"ה פסח במכת בכורות

undefined

הרב רפאל וסרטיל

כ שבט תשע"ג
שאלה
שלום וברכה! שאלתי את עצמי: 1-מדוע הקב"ה הוצרך לפסוח על בתי בנ"י, הרי בנ"י היו בארץ גושן (כמו שמעיד הפסוק:"רק בארץ גושן, אשר שם בני ישראל, לא היה ברד") ולא במצרים?! 2- מדוע בנ"י הוצרכו זכויות המילה והפסח, הרי היה להם זכויות שבת ולקבור מתים (במכת חושך)?! תודה מראש!
תשובה
לשואל שלום, על שאלתך הראשונה, על הצורך בפסיחה, משיב הנצי"ב (שמות א, ז) בפירושו "העמק דבר", שבארץ גושן אכן היו ישראל בלבד, אך יחד עם זאת היו מבני ישראל שהתפזרו בכל ארץ מצרים. על מחצית שאלתך השניה השיב רש"י, כלומר רש"י (יב, ו) כתב (על פי המכילתא) שנצטוו ישראל ברגעים אלו דווקא על הפסח כדי להדגיש את התנתקותם מעבודה זרה, שכן השה היה אלילם של המצרים, ועל ידי שחיטתו, צלייתו ואכילתו, התנתקו בני ישראל מלעבוד אותו. ועדיין צריך להבין מה מיוחד במצוות מילה שגם בה נצטוו ישראל. על כך השיבו המפרשים תשובות שונות. אמנה חלקן: (א) לפי החיד"א (בפירושו להגדה של פסח "שמחת הרגל" אות ג דף נ ע"ב) כיון שנצטוו כבר על מצוה זו בימי אברהם אבינו, ראוי היה לשוב ולצוותם עליה. (ב) הסבר נוסף מביא החיד"א והוא, שבני ישראל נגאלו מכח השבועה של הקב"ה לאברהם אבינו (ובלשונו של רש"י - "הגיעה שבועה שנשבעתי לאברהם אבינו"), ועליהם לקיים את התחייבותם באותה ברית שכרת ה' עם אברהם אבינו, והיא למול את עצמם. (ג) לפי האלשיך הקדוש (יב, ו) המילה היא תנאי לאפשרות האכילה של קרבן הפסח ("ערל לא יאכל בו") ולכן נצטוו גם על המילה. (ד) לפי משכיל לדוד (יב, ו) - במילה אדם חובל בגופו וגורם לעצמו צער - רצה הקב"ה שיעשו ישראל מצוה הדורשת מסירות נפש כדי שיהיו ראויים להגאל. (ה) לפי מהר"ל בגור אריה (יב, ו) - מצות מילה באה להדגיש שמעתה עם ישראל עבדים של הקב"ה ולא של פרעה. בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il