שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

פיקוח נפש של גוי דוחה שבת

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

כ"ה שבט תשע"ג
שאלה
שלום כבוד הרב, בשיעור האחרון שלי בחברותא אליה אני הולך כבר 4 שנים לערך, למדתי כי אין חובה לעזור לגוי במקרה של פיקוח נפש בשבת. האם הדבר נכון? אם כן, הכיצד מסתדר דבר זה עם "לא תעמוד על דם רעך", שכן בהבנתי אין כל הבדל בין גוי ליהודי בנושא כזה. וכיצד מסתדר הדבר שמבחינת הקבלה גם בגויים יש ניצוץ מבורא עולם. האם השבת מעל עניין זה? האם ניתן לראות אדם כרוצח אם עמד על דם רעהו? במידה וכן, "לא תרצח" במקרה כזה אינו מתייחס ליהודי בלבד, ומכאן שאם לא עזרנו לגוי במקרה של פיקוח נפש בשבת, עברנו על לא תרצח. הנושא נגע לעמקי נשמתי, והדבר אינו מובן לי בעליל, הכיצד יכולה להיות כזו פסיקה ללא כל עוררין. אודה לתשובתך, בברכה ובכבוד רב,
תשובה
שלום רב, ראשית, הלכה למעשה אנו גם מצילין גויים משום איבה. רבים דנו מה הכוונה לטעם של איבה. הרב אונטרמן זצ"ל כתב מאמר על כך שדרכי שלום ואיבה זה לא רק שאלה של אינטרסים אלא זה ענין של מערכת יחסים הוגנת שמופיעה את הטוב בעולם. על התורה נאמר דרכיה דרכי נועם וכלול בזה גם היחס למי שהוא לא מבני האומה שלנו. בנוגע להבדל בין הצלת ישראל להצל גוי צריך לשים לב שההעדפה בהצלת ישראל לא נובעת מזלזול בנפש הגוי. אנו מתייחסים לחיי גוי לא פחות מאשר הגויים עצמם אולם מעלת ישראל כל כך גדולה שמחמתה אנו מדרגים את מידת החיבור שיש לנו לישראל או לגוי. כשם שניתן להבין הוראה שאדם ראשית יציל את בנו ורק אחר כך יציל את בן חבירו כך גם אנו אמרים מי שישראל הוא משפחה שלנו הוא כמו הבן שלנו ומי שאינו מישראל הוא נברא בצלם אולם אין אנו יכולים לקחת אחריות על כל יושבי תבל. כך טוב לעולם שכל אחד ידאג לבני משפחתו ולקרוביו. כל אחד דואג לעמו לא משום שהעמים האחרים לא חשובים אלא משום שכך יהיה הכי טוב לעולם. ומכאן אנו מגיעים גם לענין השבת. השבת היא דבר מאד מרכזי ביצירת חיים יהודיים. התורה באופן כללי אומרת שאין אנו כאומה יכולים לדאוג לכל יושבי תבל בשבת משום שאנו כעם מצווים לשמר את חיי העם היהודי שכוללים את חיי השבת. אין כאן זלזול בגויים אלא יש כאן יצירת האפשרות לשבת שבה אנו צריכים לשבות מהדאגה למה שמתנהל בעולם. זאת אנו משאירים לשאר יושבי תבל, זאת אנו משאירים לקב"ה. הם ידאגו לקיום כל העולם. רק בנוגע למי שהוא מישראל יש לחזק את ציור הערבות המשפחתית שבתוך האומה ומשום שאם אין אני לי מי לי אנו מחללין על ישראל את השבת. ומה קורא אם אין גויים להציל את הגוי ורק ישראל נמצאים בסביבה, על כך משום איבה ודרכי שלום נציל גם את הגויי. כל טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il