שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • בר ובת מצוה

מסיבת בר מצווה בחול המועד

undefined

הרב יוסף אפריון

ז אדר תשע"ג
שאלה
האם מותר לערוך מסיבת בר מצווה עם מוזיקה מדיסקים, כאשר יש בה סיום מסכת והמסיבה לאחר תאריך בר המצווה שחל בחוה"מפ? האם ניתן לחגוג עם מוזיקה בחוהמ"פ?
תשובה
שלום ומזל טוב מותר לערוך מסיבת בר מצוה בחול המועד ואין בזה בעיה של אין מערבין שמחה בשמחה ולכן אין סיבה לדחותה לאחרי המועד. [עפ"י שו"ע תקמו ד מ"ב יא. וכן פסקו הגר"ע יוסף, חזון עובדיה יום טוב עמוד רט; הגר"א נבנצל, ירושלים במועדיה חול המועד עמוד קס; ספר חול המועד כהלכתו א לד] גם סעודת סיום מסכת מותרת בחול המועד, ואדרבא בשו"ת בית מרדכי הוסיף שעפ"י הירושלמי [מו"ק סוף פרק ב] "אסרו לעשות מלאכה אלא כדי שיהיו אוכלין ושותין ויגיעים בתורה" נמצא ששמחת סיום לימוד התורה אינה עומדת בסתירה לשמחת חול המועד אלא היא חלק משמחת המועד ולא שייך בזה דין אין מערבין שמחה בשמחה. כל טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il