שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

המוקצה שבלהבת אש בשבת

undefined

הרב בנימין במברגר

ב אדר תשע"ג
שאלה
מסכת שבת דף מז עמוד א - כתוב - הנח לנר שמן ופתילה - הואיל דנעשה בסיס לדבר האסור. כנראה האש הוא הדבר האסור. מה אסור בזה? כלי שמלאכתו לאיסור? והלוא יש לו גם שימוש היתר בשבת אז זה בסיס לדבר שלפעמים אסור. אז - מה הדבר האסור באש? תודה
תשובה
בדף מה, א אומרת הגמרא, שלרבי שמעון השמן שבנר מוקצה בשעת הדלקתו מאחר והוקצה למצוותו. ואומר על זה התוספות (ד"ה אלא), שמטעם זה לא היה אסור לטלטל את הנר ואיסור הטלטול הוא רק מאחר והנר והשמן הם בסיס לשלהבת שהיא מוקצה (וכך גם דברי התוספות בדף מז, א, ד"ה "הנח"). ונראה שגם השלהבת מוקצה משום שהוקצתה למצוותה. החזון איש (אורח חיים, מועד, מא, טז) מבאר את הטעם, שבשבת אין דרך לטלטל את השלהבת שמא תכבה ולכן היא מוקצה. ומביא החזון איש עוד טעם, שלעולם (לא רק בשבת) אין דרך לטלטל את הנר, ואם כן, אף שנהנין מהשלבת, מאחר והיא דבר שלעולם לא מטלטלין היא מוקצה. אבל השמן, מאחר ולאחר שהנר יכבה הוא יהיה מותר, כבר עכשיו אין הוא מוקצה אם לא שהוא בסיס לדבר האסור, לשלהבת.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il