שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

כפירה דקדושה - אמונה! - שאלה על רבי נתן זיע"א

undefined

הרב יצחק גרינבלט

ט אדר תשע"ג
שאלה
בס"ד בתפילות שחיבר מוהרהצו"ק עטרת ראשנו הרבי רבנו נתן מברסלב, וכן בליקוטי תפילות שחיבר ביותר מרוח הקודש (שער נ’ דקדושה), מובא שמה בעינייני האמונה ושאר התפילות, שיש כפירה כביכול, שהיא אמונה, עד כמה שהקב"ה אוהב אותנו מאוד מאוד, כמו אבא שרוצה שבניו יהיו מוצלחים יותר ממנו - כך הקב"ה! מובא שמה (בקיצור, כמעין, לא מילה במילה כבמילים המדוייקות): "אבא שבשמיים, רחמן מאוד מאוד חוס וחמול עלינו, ותן לנו לנצח אותך, כביכול"! יש פירוש לנצח: להודות להלל לשיר ולשבח! לשיר זמירות לפניו על-פי הפשט; אבל הכוונה כאן כמו שבוכים לפני אבא, ואבא אוהב אותנו מאוד מאוד, ומצטער ח"ו, ושמח ורוצה שכביכול (בדגש), שנהיה יותר מוצלחים ממנו. וכשבכיתי מאהבת ה’ בהתבודדות (למרות שבהשקפותיי אני יותר קשור לחב"ד), גיליתי שגם יש כפירה כביכול, שאינה כפירה אלא אמונה!!! וכמובן שראה שער נ’ דקדושה רבינו, והגיע לחיה דכתר דאצילות. התפעלתי מזה מאוד, למרות שהייתי בטוח בזה מאוד שה’ כל-כך אוהב אותנו לרחמיו ושמחתו בנו אין קץ, כדכתיב: "נצר מטעי מעשי ידי להתפאר"! יש לי שאלה: איך רבי נתן תלמידו של רבי נחמן מברסלב, ידע את כל מה שעובר בלב כל יהודי? ואיך ראה את כל הדורות בשער נ’ שערו של משיח? והרי זה לא פשוט שרק רבי נחמן מברסלב, היה בדרגה של יחידה דכתר דאצילות, ורק בדרגה זו אפשר לראות שערו של משיח? ואי תימא משה רבינו מתעבר בכל הצדיקים, והחידוש (בשם הרהגה"צ רבי אליעזר ברלנד, שחיי בדור הזה): שהחידוש שצדיקים מתעברים לפני שנולדו לעולם. בכל אופן קשה שהרי זכה רק לחיה דכתר דאצילות, ואם היה מתעבר בו היה זוכה ליחידה דכתר דאצילות? ואולי בדרגה שלו כמו אברהם אבינו שנתעבר בו משה רבינו ונתגלה סוד מערת המכפלה וכו’, אבל באותה שעה היה זוכה ליותר. אז איך? ואולי, והאם באותו רגע באמת זכה רבינו רבי נתן מברסלב לדרגת משה רבינו (שאלה בדגש)? וכמובן, שאין זה נוגד את הענווה מה’ שפלות רוח ברך וקומה הפחד והיראה והרטט והזיעה, אך כשמתגברת בלב אהבת ה’ לא חושבים כ"כ על אלה, ולא על פחד מהעונש (יראת חטא), ואפילו לא על יראת הרוממות, כמדומני וכנראה... בתודה מראש.
תשובה
ב"ה שלום לך חיים היקר. דיברת בדרגות עליונות מאוד, שאנו האנשים הפשוטים אין לנו כל השגה בהם. צר לי אך אינני רוצה לעסוק במדרגות אלו שאינני מבין בהם, ואף יש לי סיבה נוספת. פעמים רבות, היצר הרע מושך את האדם לעסוק בדברים שלא מקדמים אותו, במקום בדברים שיבנו אותו. הוא יכול להתעסק עם כך המון, אך בסופו של דבר נשאר באותו המקום בלי להתקדם. לכן, הדבר הנכון הוא לבנות מתוך הדרכה מסודרת, להתקדם בשמירת המצוות, להתקדם בלימוד התורה באופן מסודר. שתהיה לך הצלחה רבה. הרב יצחק גרינבלט.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il