שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

ספרי קודש בחדר שינה

undefined

הרב עזריה אריאל

ב אדר תשע"ג
שאלה
שלום, לפעמים ישנם מצבים בהם מונחים ספרי קודש (כגון סידור, תהילים, ספרי הלכה, גמרא וכו’) בחדר השינה שלי. מטבע הדברים, אני מתלבש או מחליף בגדים בחדר זה וכך, נוצר מצב בו אני עומד מול ספרי הקודש בבגדים תחתונים. האם יש בדבר משום ביזוי ספרי קודש? תודה רבה.
תשובה
לשואל, שלום! הדבר מותר. נאמר בגמרא (שבת קכ ע"ב) ש"אסור לעמוד לפני השם ערום", כלומר, לפני שם ה' הכתוב על דבר כלשהו, וכן לפני ספרי קודש (משנה ברורה, סימן מה ס"ק ה), בפרט אם כתוב בהם שם ה'. במה דברים אמורים? בערום מלא, אבל בלבוש תחתון מינימלי כפי שתיארת, אפילו אם אינו מכסה את כל 'מקומות המכוסים' אלא רק את אבר הברית בגבר או אותו מקום באישה, הרי זה מותר (משנה ברורה סימן עה ס"ק יט, לגבי דין "והיה מחניך קדוש" בקריאת שמע, וכן מבואר במשנה בחלה פ"ב מ"ג, הוא הדין לנדון שלנו - ספר 'גנזי הקודש' פרק ד סעיפים ח-י). לכתחילה יש להקפיד גם שלא לחתל תינוקות בפני ספרי קודש (כדברי הרמ"א בסי' רע"ה סעיף יב, שנהגו להקפיד על כך אפילו בנרות שבת, שהם חפץ של מצווה ואינו תשמיש קדושה; אך מעיקר הדין מותר, ראו משנה ברורה סי' עה ס"ק כג; גנזי הקודש, שם). אם רצונך שיהיו ספרי קודש בחדר גם כאשר אתה ללא בגדים כלל, הספרים צריכים להיות מכוסים (ואין צורך ב"כלי תוך כלי" - בה"ל סי' מ ס"ב ד"ה אסור). כאשר מקיימים מצוות עונה הדין חמור יותר: יש להניח אותם ברשות נפרדת, כגון בארון גדול שבחדר (בנפח של לפחות 40 סאה - כשליש מטר קוב), או ב"כלי תוך כלי", כגון בתוך ארון קטן או תיק אם הם בתוך כיסוי נוסף, כגון, שקית (שולחן ערוך אורח חיים סימן רמ סעיף ו ומשנה ברורה ס"ק לג).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il