שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכנים ושותפים

קיר הפרדה בין שכנים - הבהרה

undefined

הרב יהודה אודסר

כ"ו ניסן תשע"ג
שאלה
מדובר בגג של הבנין, זהו שטח שהוא רכוש של כל הדיירים אולם בפועל אין לשאר הדיירים גישה אליו (רק דרך פיר שאין אליו סולם ) ויש הסכמה של הדיירים שאנו יכולים להשתמש בו. תודה!!
תשובה
שטח של שותפים שניתן לחלק אותו, לחלק בעל משמעות ויכולת שימוש לכל אחד מן השותפים, יש יכולת לכל שותף לדרוש את חלוקתו. השותפים רשאים לדרוש חלוקת שטח שניתן לחלוקה, למרות שהצד השני אינו רוצה בחלוקה. חלוקת השטח נעשית על ידי מחיצה. המחיצה צריכה להיות על מקום שני השותפים (בגבול) ובהשתתפות שניהם בהוצאות. בחצר - מקום שאדם יכול להשתמש בו גם שימושים אישיים, גובה המחיצה שצריך לבנות הוא 4 אמות (כשני מטר בערך) בגינה - מקום גידולי שדה וקרקע ללא שימושים אישיים של בני אדם, גובה המחיצה 10 טפחים. המחיצה צריכה להיות חזקה ויציבה - עשויה מחומרים טובים, כפי המקובל במדינה, במחיצות שמחלקות רשויות נפרדות. אם המחיצה שהשכנים בנו ,עונה על הקריטריונים הנ"ל, אזי, מן הראוי להשתתף במחצית מן העלות . מקורות. מסכת בבא בתרא -משנה ראשונה וגמרא שם שולחן ערוך חושן משפט סימן קנ"ז/ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il