שאל את הרב

  • הלכה
  • טבילה ומקווה

ים המלח נחשב מקווה גם עבור נשים?

undefined

הרב בנימין במברגר

כ"ד אדר תשע"ג
שאלה
האם ים המלח נחשב למקווה גם עבור נשים?
תשובה
השולחן ערוך (יורה דעה, רא ,ה) פסק שכל הימים כשרים לטבילה. ולכאורה אין חילוק בין ים המלח לשאר ימים. וניתן גם להוכיח זאת מדברי התפארת ישראל בפירושו על המשנה במסכת פרה (ח, ח), שהיא המקור להלכה זו. רבי מאחר ורבי יוסי משתמשים במשנה בביטוי "כל הימים" ואילו רבי יהודה אומר שרק הים הגדול נחשב כמקוה. יש דיון מהו הים הגדול המוזכר בכמה מקומות, כמו במחלוקת לעניין ברכת "שעשה את הים הגדול", האם זה הים הסמוך לארץ ישראל (ים תיכון) או האוקיינוס. התפארת ישראל אומר, שבמשנה כאן לא התכוון רבי יהודה לים הגדול במשמעות ההיא אלא לכל הימים שמחוברים לאקויינוס ואמר זאת להוציא את ים הכנרת וים המלח. משמע, שלרבי יוסי, שהלכה כמותו, גם ים המלח כשר לטבילה. כמובן, יש בעיות לטבול בים ולכן לכתחילה עדיף ללכת למקווה מסודר. (יש מקוואות גם באזור ים המלח).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il