שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

עקירת עץ פרי

undefined

מכון התורה והארץ

ז אדר תשע"ג
שאלה
בגינתי עצי פסיפלורה שנראים מיובשים וכמעט מתים כבר זמן רב וברצוני להחליפם בצמח אחר לאו דוקא נותן פרי. העצים נותנים פרי בכמות קטנה מאוד יחסית לשנים שעברו האם מותר לעוקרם??
תשובה
בס"ד שלום וברכת ד' א. לנוהגים להחשיב פסיפלורא כאדמה ולא למנות לו שנות ערלה, נראה שאין בעיה לעוקרו מאחר והוא ככל הירקות ופרי האדמה שאין איסור לעקרו שנאמר "רק עץ". ב. לנוהגים להחשיב פסיפלורא כעץ, כאן שהעץ הוא נותן מעט מאד פירות, וכתב הרמב"ם (הל' מלכים פ"ו ה"ט) שאילן מאכל שהזקין ואינו עושה אלא דבר מועט שאינו ראוי לטרוח בו מותר לקוצו. והכוונה היא שאדם לא רוצה בעבור מספר פירות לטפל בעץ זה, ועל כן אפשר לקוצו אם הייתה ירידה משמעותית בהנבה. אמנם יש ראשונים שמסבירים שצריך שיהיה פחות מקב פירות בשנה כשני ליטר, אבל נראה שאם המצב הוא שאין רצון לאדם לטרוח בעבורו, וכמו כן יש עליו ספק אולי הוא אדמה, אפשר להקל ולעקרו. בודאי שאם אפשר למכור את העץ לגוי ולומר לו שיקחהו עדיף. בברכת התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il