שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • תורה שבכתב ושבעל פה

פירוש לתורה - גם אני יכול?

undefined

הרב רפאל וסרטיל

י אדר תשע"ג
שאלה
בס"ד שאל אותי מישהו אם הוא יכול לפרש את התורה כמו מפרשים שונים ולא ידעתי מה לענות לו, ברור לי שלא כל אחד יכול לפרש לפי מה שנראה לו והפרשנים על התורה הם גדולי עולם, מצד שני ראיתי שאומרים שיש לכל אחד חלק בתורה, "ותן חלקנו בתורתך". אשמח לתשובה..!!
תשובה
לא בשמיים היא" קבע רבי יהושע במסכת בבא מציעא (נט ע"ב), והטעים ר' ירמיה "שכבר ניתנה תורה בסיני". כלומר בסיני הורדה התורה מהשמיים ונמסרה לבני אדם שיבינוה, יפרשוה ויקיימוה לפי הבנתם. ואף הקב"ה עצמו היה מחייך ואומר "ניצחוני בני, ניצחוני בני". אמנם לא כל בשר ודם מסוגל ומוסמך לפרש את התורה. עליו להכירה היטב, לחשוק בה, להתמסר לרצונה ולהשתמש בכללי הפרשנות שהיא קבעה, ויראתו חייבת להיות קודמת לחוכמתו. מובן שעלינו לנהוג בזהירות גדולה כשאנו ניגשים לעסוק בדברי אלוקים חיים. יחד עם זאת, כשניגשים אל כתבי הקודש מתוך ענווה גדולה ומתוך רצון להבין את דבר ה', בידו של כל אחד לחדש בה דבר, כל עוד הוא נאמן לתורה שניתנה בסיני. אם יש חשש בלבו שמא דבריו אינם נאמנים, יעשה לו רב ויסתלק מן הספק. יחד עם זאת, כשאנו עוסקים בדבריהם של גדולי העולם, כפי שציינת ובצדק, עלינו לעשות זאת מתוך דרך ארץ, אימה ופחד וחרדת קודש. לא מתוך רצון להקשות קושיות, אלא כדי לברר. וכך הקדים רבי יהודה הנשיא כשבא להקשות קושיה על רבי יוסי, שהיה בדור שלפניו: "אנן עלובייא מקשייא על דרבי יוסי" (ירושלמי גיטין ו, ז) - אנחנו העלובים מעזים להקשות קושיה על רבי יוסי. ולאחר מכן באה הגדרה: "כשם שבין זהב לעפר, כך בין דורנו לדור של אבא". ראשונים כמלאכים!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il