שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

חריצים בין הבתים בתפילין של ראש

undefined

הרב עזריה אריאל

י"א אדר תשע"ג
שאלה
ראיתי הרבה דעות לגבי בתים של ראש ופרודם ורציני לדעת איך צריך להיות הפירוד בין בית לבית מעיקר הדין ומה מחמירים וכן מה דעת השולחן ערוך? עוד ראיתי מפעל של ייצור תפילין שהבתים ממש מופרדים ולקח דף והעביר בין בית לבית. וסבר שכך הוא הדין לכתחילה. לכן רצוני לדעת בהרחבה את הנושא. תודה רבה תבורכו
תשובה
לשואל, שלום! בהכנת בתי התפילין של ראש קיימים שני שיקולים מנוגדים: מצד אחד, צריך שארבעת הבתים יהיו ניכרים כארבעה בתים נפרדים ולא כבית אחד. מצד שני, התפילין צריכות להיות מרובעות, בדיוק רב ככל שאפשר, ולצורך זה רצוי שארבעת הבתים יהיו צמודים זה לזה, או אפילו מודבקים, כדי שלא יתרחקו זה מזה במשך הזמן. מכאן נגזרות דעות שונות, האם הדבקתם האחד לשני מחשיבה אותם כבית אחד, או אולי אפילו ללא הדבקה צריך שיהיה ביניהם רווח בולט ולא רק חריצים. בשולחן ערוך אורח חיים סימן לב סעיף לט נאמר שהתפילין צריכות להיות מרובעות במדויק (ועיין משנה ברורה ס"ק קעו, שחובה לדייק ככל שניתן), ומאידך בסעיף מ נאמר שצריך שיהיה חריץ ניכר בין הבתים. בביאור הלכה (ד"ה חריץ) הביא מחלוקת אחרונים בשאלה האם הדבקת הבתים פוסלת, וכתב שהמנהג ("במדינתנו") להדביק אותם ולהשאיר רק את החריצים בשולי התפילין, ומאידך כתב שעדיף שיהיה רק מעט דבק בשולי הבתים. להרחבה בעניין זה עיין 'הלכה ברורה' לרב דוד יוסף, חלק ב עמ' תכד-תכו ועמ' תלא-תלב. למעשה, היצרן יכול לבחור אחת מן השתיים: או הצמדה על ידי לחץ ללא דבק, אם יש ביכולתו לעשות זאת כך שההצמדה תחזיק מעמד; או להניח מעט דבק בתחתית הרווח שבין הבתים. אם הבתים מודבקים לגמרי זה לזה, והחריץ שרואים מבחוץ הוא רק שרטוט על הצבע - זה לכל הדעות אינו מועיל (ביאור הלכה, שם). החריץ הנראה מבחוץ צריך לשקף את ההבדל הממשי בין הבתים. לאדם הפשוט אין דרך לוודא זאת, ועליו לקנות את התפילין אצל יצרן מומחה וירא שמיים, ואם לא עשה כן כדאי שיבדקם כעת. יש מחמירים שיהיה רווח ברור בין הבתים, כפי שציינת, אבל מעיקר הדין אין צורך בזה, ומי שקונה תפילין כאלה צריך לוודא מדי פעם שהריבוע המדויק נשמר.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il