שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • עקרונות בקיום מצוות

הסיבה לכשרות ולחול המועד

undefined

הרב יוסף אפריון

כ"ח ניסן תשע"ג
שאלה
מהי הסיבה שאסור לאכול חלב ובשר ביחד? מה הסיבה שאסור לכתוב בחול המועד?
תשובה
שלום א. איסור בשר וחלב מפורש בתורה "לא תבשל גדי בחלב אימו" והוא מהדינים שאין לנו היכולת להשיג את טעמם. מצוות הנקראים חוקים כמו דיני פרה אדומה וכד'. עם זאת חז"ל בחוכמתם הטעימו מעט את המצווה ונתנו פרשנויות וטעמים שונים לאיסור אולם הסברים אלו רק באו קצת לבאר המצווה ולא שדווקא הסברים אלו הם טעמי המצווה המדוייקים. להלן כמה באורים מחז"ל: רשב"ם: וגנאי הוא לאדם ובליעה ורעבתנות לאכול חלב האם עם הבנים, ודוגמה זו באותו ואת בנו ושלוח הקן, ללמדך דרך תרבות (רחמנות) ציווה הכתוב. ולפי שברגל היו אוכלים בהמות רבות הזהיר בפרשת רגלים שלא לבשל גדי בחלב אמו, וה"ה לכל בשר בחלב כמו שפרשו רבותינו בשחיטת חולין, עכ"ל. ראב"ע: פירושו לשמות כ"ג י"ט ואין לנו צורך לבקש מה טעם איסורו, כי נעלם מעיני הנבונים. אולי היה כי אכזריות לב הוא לבשל הגדי עם חלב אמו, כדרך ושור ושה אותו ואת בנו לא תשחטו, גם לא תקח האם על הבנים וכו'. רמב"ם: מורה הנבוכים חלק שלישי פרק מח ואמנם איסור בשר בחלב עם היותו מזון עב מאד בלא ספק ומוליד מלוי רב, אין רחוק אצלי שיש בו ריח עבודה זרה, אולי כך היו עושין בעבודה מעבודתיה או בחג מחגיהם, וממה שמחזק זה אצלי זכר התורה אותו שני פעמים, תחלת מה שצותה עליו עם מצות החג שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך, כאלו אמר בעת חגיכם ובואכם לפני לא תבשל מה שתבשל שם על דרך פלוני כמו שהיו הם עושים, זהו הטעם החזק אצלי בענין. ב. חול המועד הם ימים ממוצעים בין ימי חול לשבתות וימים טובים לכן חלק מהמלאכות אסורות בהם וחלק מותרות. [נחלקו הראשונים האם איסור מלאכה בחול המועד הוא מהתורה או מדברי חכמים] כתיבה היא נאחת המלאכות האסורות ועיקר הכתיבה האסורה היא "כתיבת אומן" כמו סופר סת"ם הכותב ספרי תורה אולם כתיבה שלנו, רגילה, נחשבת למלאכת הדיוט שאם היא נעשית לצורך המועד כגון רשימת מכולת היא מותרת. ויש בזה עוד פרטי דינים. העיקר לזכור שימי חול המועד הם ימים המיועדים לעבודת ה' לחיזוק לימוד התורה והערבות ההדדית, האהבה והחסד בין אדם לאשתו, משפחתו וחבירו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il