שאל את הרב

  • הלכה
  • פסוקים ושם ה'

פסוק לשם בתיה

undefined

רבנים שונים

ט"ז אדר תשע"ג
שאלה
אודה לקבלת פסוק או פסוקים לשם בתיה.
תשובה
שלום, הבאתי לך 10 פסוקים מתוך עשרות פסוקים ראויים. בחרי לך אחד מאלה או פסוק אחר המתחיל באות ב' ומסתיים באות ה'. 1. בראשית פרק ז פסוק יג : "בעצם היום הזה בא נח ושם וחם ויפת בני נח ואשת נח ושלשת נשי בניו אתם אל התבה". 2. בראשית פרק מו פסוק ז: "בניו ובני בניו אתו בנתיו ובנות בניו וכל זרעו הביא אתו מצרימה". 3. ויקרא פרק טז פסוק ג: "בזאת יבא אהרן אל הקדש בפר בן בקר לחטאת ואיל לעלה". 4. במדבר פרק כא פסוק יח: "באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם במחקק במשענתם וממדבר מתנה". 5. דברים פרק כח פסוק ג: "ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה". 6. דברים פרק לג פסוק יז: "בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו בהם עמים ינגח יחדו אפסי ארץ והם רבבות אפרים והם אלפי מנשה". 7. תהלים פרק לז פסוק ג: "בטח בה' ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה". 8. תהלים פרק מד פסוק ט: "באלקים הללנו כל היום ושמך לעולם נודה סלה". 9. תהלים פרק סח פסוק כ: "ברוך א-דני יום יום יעמס לנו האל ישועתנו סלה". 10. תהלים פרק קו פסוק מח: "ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ואמר כל העם אמן הללו יה". בברכת התורה, WWW.Yeshiva.org.il
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il