שאל את הרב

  • הלכה
  • שחיטה והכשרת בשר

לבשל כבד ולצלותו

undefined

הרב יצחק בן יוסף

כ"ב אדר תשע"ג
שאלה
למנהג הספרדים. כבד שהוצא מהמקפיא והיה במקרר 3 ימים, האם אפשר לצלותו ואחר כך לבשלו?
תשובה
לצלות ואחר כך לבשל לכל העדות מותר, שבשר שיצא מהמקפיא אין חוששים שנתייבש הדם בתוכו. לכן מותר בבשר ששהה במקפיא, וביותר בכבדים, לצלות ואחר כך לבשל. (כך פסקו ערוה"ש עט, שו"ת משפטי עוזיאל יור"ד ו. אחיעזר באיגרותיו. יבי"א ביור"ד ד) ההיפך, לבשל ואחר כך לצלות בוודאי אסור לכולם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il