שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מצוות ישוב וכיבוש הארץ

זכות היהודים על ארץ ישראל לעומת הערבים.

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

כ"ז ניסן תשע"ג
שאלה
בס"ד 1. כתוב ברש"י בבראשית בבריאת העולם שזכותנו - היהודים - על ארץ ישראל היא בגלל שהעולם שייך להשם ברצונו נתנה להם וברצונו לקחה מהם ונתנה לנו. אבל ברש"י שם יש משהו שסיפק אותי יותר ולפני כן אשאל על זה. הרי השם אמר שיוציאנו לגלות אם נחטא והוציאנו אז אולי ניתן לומר שברצונו עכשיו לקחה מאיתנו (ונתנה לערבים?) במילים אחרות אין לאף אחד יתרון על אף אחד. כי כתוב במפורש בתורה שיגלה אותנו ונחרב הבית. כנראה שיש תשובה לזה שעדיין זכותנו על הארץ אבל אני לא סגור על הנושא ואשמח להרחיב את האפיקים בזכות הרב. כלומר איך אנו יודעים שעדיין השם נותן לנו את הארץ אולי הוא לקחה מאיתנו כמו שבהתחלה לקחה מהגוים ונתנה לנו? 2. כהמשך למקודם, ראיתי ברש"י שם משהו שהאיר לי את הנשמה. כתוב שנוח הוריש לשם את הארץ ולא לחם ולכן הייתה זכות לנו לקחתה מסיבה פשוטה ונוספת כי פשוט הם לקחו מאיתנו והחזרנו אותה. ואני שואל, הרי הערבים שבארץ פה היום הם גם משם ואולי גם להם מהסיבה השניה יש זכות שווה על ארץ ישראל כמונו לכאורה? או שנוח הוריש לשם ושם הוריש לחלק מבניו את ארץ ישראל ולחלק למקום בחו"ל ולכן אולי הארץ שייכת דווקא ליהודים ולא לשאר השמים? ואשמח גם לדעת אם יש חוץ מרש"י עוד פרשן שמתייחס לירושת ארץ ישראל שניתנה לשם ואולי מרחיב שם ויגיש שניתנה לחלק משם או ששם העביר לחלק איזור בחו"ל ולחלק את א"י. אולי ברש"י עצמו במקום אחר או חוץ מפרשנים האם יש מסורת והוכחה נוספת על שנוח הוריש לשם דווקא (וליהודים) את הארץ כדי שתהיה לנו הוכחה מוחצת - האם זה עבר במסורת או כל הוכחה אחרת וגם פרשנים? בתודה מראש ומצטער על האריכות.
תשובה
שלום רב, 1. מאז שישראל קיבלו את הארץ הארץ לא ניתנה לאף עם אחר. התורה כותבת במפורש שגם כשאנו גולים אין הארץ ניתנת לעם אחר. "ושממו עליה אויבכם" - כלומר, כשעם ישראל גולה גם הארץ גולה עימו ומפסיקה לתת חיים למי שיהיה עליה. כך ראינו בכל משך הגלות, אף עם אחר לא התבסס בארץ. הארץ נהפכה להיות ארץ ביצות, ארץ שאף אחד לא גר בה. כך מתאר הרמב"ן את הישוב בארץ ישראל בבואו לארץ. הוא מתאר את החורבן ששורר בכל מקום. וזה רומז לפירושו בתורה שכותב שהשממה שיש בארץ ישראל היא בשורה טובה לישראל. ההתפתחות של הארץ תלויה בחזרת ישראל אליה. הערבים והפלחים שהתיישבו בארץ, ראשית, לא היה להם ברכה ביבול. ושנית, הברכה באה ברגע שעם ישראל התחיל לחזור לארץ. הנה בימינו ראינו זאת במוחש. חבל קטיף לפני שהגיעה לשם התיישבות יהודית היה דל מבחינה חקלאית. באו יהודים והנה נהיה שם שפע והצלחה. גורשו היהודים משם שוב חזרה ארץ ישראל וסגרה את ברכתה. הערבים שנשארו שם אינם מצליחים להגיע לחמישית מן היבול שהיה כשישראל ישבו שם. 2. לפי שיטת רמב"ן הארץ בתחילתה ניתנה לחם. אולם היא נתנה לחם כפקדון וכדי שישמרו את הארץ עד שישראל יהיו ראויים לרשת אותה. ארץ ישראל היא ארץ מיוחדת . צריך זכויות רבות כדי לזכות בה. יעקב ועשיו היו בני יצחק. ובכל אופן רק יעקב זוכה בארץ, מדוע? על כך אנו אומרים בהגדה של פסח שרק מי שהיה מוכן לשלם את המחיר של הישיבה, רק מי שמוכן היות בגלות מצרים ושתקיים בו ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ראוי אח"כ לרשת את הארץ. עשיו שפנה לארץ אדום הפסיד בכך את זכותו בארץ. וכל שכן ישמעאל שהלך לערב שלא צבר זכויות שיזכו אותו בארץ ישראל. כל טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il