שאל את הרב

  • הלכה
  • ספרי קודש וגניזה

הנחת ספרי קודש בחדר שיש בו ילדים שמרטיבים

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ה ניסן תשע"ג
שאלה
האם זה בסדר שיש ספרי קודש בחדר בו ישנים ילדים המרטיבים בלילה?
תשובה
לשואל, שלום! הדבר מותר. נאמר בהלכה שאסור לעשות צרכים 'גדולים' בפני ספרי קודש (רמ"א סימן שטו ס"א, וכן במשנה ברורה סי' מ סק"ה ביחס לתפילין), אבל כשמדובר על מי רגליים בלבד - מותר שיהיו בנוכחות ספרי קודש, כמבואר בשו"ע או"ח סי' מג ס"א שאפילו מי שמניח תפילין מותר להטיל מים (כשאינו בבית כסא קבוע; וגם גילוי הערווה אסור שיהיה מול ספרי הקודש - מ"ב סי' מ סק"ה), וכך נפסק בספר 'גנזי הקודש' פרק ד סעיף יא, בשם שו"ת מחזה אליהו, וראייתו מהשו"ע הנ"ל על תפילין. קל וחומר בנדון בשאלתך, שמי הרגליים ספוגים בבגדים (עיין שו"ע או"ח סי' עו ס"א ומ"ב סק"ג), וגם לא מדובר על פעולה מכוונת וודאית. כאשר הילדים מחליפים בבוקר את הבגדים הרטובים, יש להמנע מלעשות כך מול ספרי הקודש, לא בגלל השתן אלא בגלל חשיפת המקומות המכוסים בגוף. מן הדין יש להקפיד על כך רק מגיל תשע לבן וגיל שלוש לבת (מ"ב סי' עה ס"ק כג), אך נהגו להחמיר יותר, עיין רמ"א סי' רעה סי"ב.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il