שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

איך לבני ישראל לא היה זמן להכין לחם

undefined

הרב רפאל וסרטיל

י"ז ניסן תשע"ג
שאלה
שלום יש לי שאלה לגבי פסח בני ישראל היו במצרים 600 ריבוא שזה המון! ובטוח היה להם יותר זמן להכין לחם היה להם מספיק זמן להכין לחם טוב ולא מצה ז"א היה להם ולפחות לכמה מהם לא למאחרים יותר מ18 דקות אז איך זה הגינוי שהם הביאו מצות?
תשובה
לשואל שלום, המפרשים מתייחסים לקושי דומה לזה שהעלית, והוא: איך יתכן שאנו אוכלים מצה "על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ...", הרי נצטוו על אכילת מצה קודם שיצאו ממצרים? על שאלה זו השיבו הרי"ד, בעל "שבלי הלקט" והאבודרהם בשם רבי יוסף הקמחי שהקב"ה רואה את העתיד וצפה את החיפזון שהיה בצאתם בני ישראל ממצרים, לכן ציוה אותם באכילת מצה על שם העתיד. ועדיין קשה שאלתך היפה: גם אם היו מצווים על אפיית הבצק באותו היום, ודאי היו מבין היוצאים הרבים כאלה שנותר להם עוד זמן להכין לחם חמץ עד שיתארגנו כולם? על כך נראה להשיב, שאילו הציווי היה באותו היום, היו מזדרזים לאסוף את חפציהם ולצאת מן הבתים, להיאסף במקום אחד עם כל אחיהם היוצאים. ואז, גם אם התנועה של הנאספים באחרונה היתה איטית יותר, את בתיהם ותנוריהם כבר היו עוזבים, ולא היה סיפק בידם להשלים את מלאכת האפיה. מה שהספיקו בבתיהם, זה מה שנותר היה בידיהם, וזמן חימוץ לא היה להם לחכות בדקות שהוקצבו להם עבור נטילת חפציהם וצאתם לדרך. ובדרך, מתוך הליכתם המהירה היה הבצק שעליהם מתנועע הרבה, והדבר ידוע, שתנועות חזקות מעכבות את החימוץ (ראה רש"ר הירש לספר שמות יב, לט). ואפילו בסוכות לא יכלו להתמהמה עד שיחמץ הבצק, לכן מיד כשהגיעו לסוכות אפוהו מצות. בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il