שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • לוויה, קבורה ובית הקברות

מותר לדבר בבית העלמין?

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ט אלול תשס"ד
שאלה
למה מותר לדבר בבית העלמין? הרי זה מקום טמא כמו בית הכיסא.
תשובה
בית העלמין לא נחשב כמקום טמא כמו בית הכסא וכדומה, והסיבה שאסור לומר דברים שבקדושה בבית העלמין, אינה משום שזה מקום טמא, אלא משום כבוד המתים שלא יהיה "לועג לרש", אך לומר דברים שבקדושה לעילוי נשמת הנפטר מותר כגון פרקי תהילים. ובכלל טומאת מת אינה טומאה שאוסרת לדבר דברים שבקדושה שהרי כולנו טמאי מתים ועדיין אנו לומדים תורה. האיסור לדבר בבית הכסא הינו בגלל שכשאדם מתעסק בדברים הנמוכים שאצלו (בשירותים) לא שייך שידבר וישתמש בכלים הכי גבוהים אצלו כגון הפה, שהרי בדיבור שונה האדם מן החיה, ובדיבור אנו משתמשים ללימוד תורה ותפילה - כדי להגיע לרמות הכי גבוהות שלנו וברור מכאן שאין איסור דיבור בשירותים שייך לבית העלמין. האם מותר לדבר בבית הכסא?
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il