שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכירות, קנייה ומכירה

מתנה בקניה על ידי שליח

undefined

הרב יאיר וסרטיל

כ"ז ניסן תשע"ג
שאלה
אם שלחתי משהו לקנות עבורי תנור, והחנות נתנה לו מתנה עבור הקניה, למי שייכת המתנה? אשמח להרחבה.
תשובה
המתנה שייכת לך - השולח. הרחבה: בכתובות צח ע"ב דנה הגמרא באדם ששלח שליח לקנות עבורו כמות מסויימת של מצרך כלשהו והמוכר נתן לו יותר, ומחלקת הגמרא בין מצרך שאין לו קיצבה, שאז כל התוספת הולכת לבעל המעות, משום שכולה ניתנה לבעל המעות, לבין מצרך שיש לו קיצבה, שניתן כמתנה מעבר למעות ולפיכך יחלקו השולח והשליח, וכן פסק השו"ע (חו"מ קפג, ו). בטעם הדין שחולקים נחלקו הראשונים. לדעת רש"י אנו מסופקים למי התכוון המוכר לתת את המתנה, אם לשליח או לשולח, ואילו לדעת הרי"ף, ר"ת והרא"ש תולים שהתכוון לתת לשליח אלא שבגלל שיכל השליח לזכות במתנה זו רק בזכות המעות של השולח צריך לחלוק עימו ברווחים ולתת לו מחצה. במקרה שלנו במבט ראשון נראה שיש לדמות לדבר שיש לו קיצבה, שהרי מחיר החפץ קצוב בחנות זו והתוספת מוגדרת כמתנה, ולפי"ז המתנה שייכת לשליח, אמנם יש לשים לב שבמקרה שלנו מדובר שמתנה זו ניתנת לכל קונה, וגם אם היה בא השולח בעצמו היה מקבל מתנה זו, ואם כן ודאי שאין זו מתנה שניתנה במיוחד עבור השליח, משום שמצא חן בעיני המוכר וכד', ואם כן יש לראות מתנה זו כחלק מהתמורה הניתנת עבור בעל המעות ולא כפריבילגיה מיוחדת עבור השליח. וראיתי שכן כתב הרב שפיץ שליט"א בספרו משפטי התורה (ח"א סי' סט הערה 3). ונראה שכך הדין לא רק במקרה שהשולח שלחו לחנות ספציפית אלא אפילו אם לא פירט חנות כלשהי, ובחנויות אחרות אין מבצע זה, והשליח בחכמתו הלך לחנות זו, בכל זאת השולח זכה, הואיל וסוף סוף המתנה ניתנת שם לכל מי שיבוא לקנות, ואף אם השולח היה בא לשם היה מקבלה. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il