שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

מהו שטר כיס

undefined

הרב יאיר וסרטיל

כ"א אייר תשע"ג
שאלה
שלום, האם אפשר לקבל תשובה מפורטת מהו שטר כיס המובא בפירוש רשב"ם לב"ב דף ע. כיצד יודעים לומר שהלוה משתמש דווקא בהלואה ולא בפקדון הרי הוא משתמש בכל הכסף? האם זה תלוי בסוגית יש או אין ברירה? תודה אשמח גם למקורות.
תשובה
שטר כיס משמעותו עיסקה. כלומר, כשאדם רוצה לפתוח עסק אך אין לו כסף הוא פותח עסק עם עוד שותף - החבר מביא את הכסף והוא טורח בעסק, ולבסוף הם מתחלקים ברווחים, ואם יש הפסדים שניהם נושאים בהפסדים. על מנת ליצור שותפות כזו מגדירים את הסכום הנ"ל שחציו יחשב מלווה וחציו לפיקדון - ולכן אם יהיה הפסד המשקיע יפסיד חצי לפי שהפיקדון נחשב שלו וברשותו, ואם כן חלקו נפסד, ואילו השני יפסיד את חצי ההלוואה, לפי שאדם שלווה כסף חייב להשיב אף אם הכסף נפסד. אם כן תמיד נגדיר שמקבל הכסף השתמש בחצי הלוואה וחצי פיקדון ולא כפי שכתבת. אין קשר לסוגיית ברירה. אדם שלווה בשטר חייב לפרוע ואינו נאמן לטעון שפרע, והמחלוקת בסוגיא שם היא מה הדין באדם שהפקידו בידו כסף. אדם זה נאמן לטעון שהפיקדון נאנס ויפטר, אך השאלה היא אם נאמן לטעון שפרע, ויהא נאמן למרות שיש שטר כנגדו משום שיש לו מיגו שיכל לטעון נאנסו. אותה שאלה בדיוק שייכת גם לגב שטר כיס - לגבי חצי מהסכום ודאי יהא חייב לשלם משום שמוגדר כהלוואה, אך לגבי החצי המוגדר כפיקדון הדין תלוי בשאלה הנ"ל. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il