שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

העולם הבא של עדת קרח

undefined

הרב רפאל וסרטיל

י"א אייר תשע"ג
שאלה
"וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה ותכס עליהם הארץ ויאבדו מתוך הקהל" (טז, לג) במסכת סנהדרין (קח, א) שנינו: "תנו רבנן עדת קרח אין להם חלק לעולם הבא שנאמר: "ותכס עליהם הארץ - בעולם הזה ויאבדו מתוך הקהל- לעולם הבא. דברי רבי עקיבא. וקשה: לשם מה הוזקק רבי עקיבא לדרשה מיוחדת שלעדת קרח אין חלק לעולם הבא, הלא עדת קרח היתה מדור המדבר, ועל דור המדבר כבר שנינו במסכת סנהדרין (קח, א) במשנה: "דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר (במדבר יד, לה) "במדבר הזה יתמו ושם ימותו"?
תשובה
לשואל שלום, שאלה זו הפנה הבעש"ט הקדוש לנכדו אפרים בן התשע, והלה השיב ברוב פקחותו: הלא הכתוב "במדבר הזה יתמו ושם ימותו" שממנו למד רבי עקיבא, כי "דור המדבר" אין לו חלק לעולם הבא, בא בתור עונש על חטא המרגלים, והרי בשבט לוי, שממנו יצא קרח, לא היה כל מרגל, ואין העונש של דור המדבר חל עליהם כלל, משום זה צריך היה רבי עקיבא לחזור ולהודיע כי גם עדת קורח, אף על פי שרבים מן העזה הזאת היו משבט לוי, גם הם אין להם חלק לעולם הבא. לימים גדל הילד הפיקח, הלא הוא רבי משה חיים אפרים ("בעל הדגל") מסדילקוב, מחבר הספר "דגל מחנה אפרים", והיה לממשיך דרכו בקודש של סבו הגדול. בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il