שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר שמות

אשמח לעזרה בשאלות האלה

undefined

הרב רפאל וסרטיל

כ"ו אייר תשע"ג
שאלה
בס"ד לרב שלום, 1.מהי הסיבה שבגללה רצה פרעה לרדוף אחרי העם מהי הסיבה שהתחרט? 2.מי סיפר לפרעה שעמ"י ברח?למה אמרו לו כי הוא ברח הרי זה לא נכון? 3.לא כתוב בתורה (בפשט) שפרעה עשה איתם הסכם לחזור אחרי 3 ימים אז מהיכן המקור? 4.למה פרעה הכין את רכבו הרי היו לו הרבה עבדים שיכלו להכין את רכבו? 5.כמה יצאו עם פרעה להלחם? 6.מזה רכב בחור? 7.מי הם השלישים?למה פרעה לוקח אותם איתו? 8.למה התכוון פרעה שאמר :"מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדנו" מדוע פרעה מגיב כך?
תשובה
לשואל שלום, אשיב לשאלותיך, בעניותי, לפי סדרן: תשובה 1: רש"י (שמות יד, ה) מביא שני טעמים לחרטתו של פרעה והחלטתו לרדוף אחרי ישראל: (א) כיון שהסתיימו שלושת הימים שקבעו ללכת ולשוב וראו המצרים שישראל אינם חוזרים למצרים, באו והגידו לפרעה, והחליטו הוא ועבדיו לרדוף אחריהם. (ב) פרעה ועבדיו היו מוטרדים מהכלים שהושאלו מהם על ידי ישראל. בעל "לבוש האורה" מבאר שלבם ופיהם של פרעה ועבדיו לא היו שווים. לכן אמר הכתוב "ויהפך לבב פרעה ועבדיו", כי בלבם היו מצטערים על הממון, והוסיף הכתוב "ויאמרו מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדנו", כי בפיהם אמרו שתכלית רדיפתם היא להשיבם להיות להם עבדים. תשובה 2: לפי רש"י (ע"פ חז"ל) פרעה שלח מרגלים (איקטורין) שילוו את ישראל ויבדקו שאכן בכוונתם לחזור כעבור שלושה ימים. משלא חזרו, הודיעו המרגלים לפרעה כי ישראל ברחו. תשובה 3: ראה שמות (ג, יח; ה, ג; ח, כג). תשובה 4: פרעה לא חיכה שיחזק ה' את לבו - מיד כששמע שברח העם "וַיֶּאְסֹר אֶת רִכְבּוֹ וְאֶת עַמּוֹ לָקַח עִמּוֹ" – אכול שנאה הזדרז אל אורוות המלכות ופסח על-פני עבדיו הרבים, כמבואר במכילתא (פרשה א) - ויאסור את רכבו - הוא בידו אסרו, דרך מלכים להיות עומדים ואחרים מציעין להם, אבל כאן הוא בידו אסרו, כיון שראו גדולי מלכות שהוא עצמו מציע, עמד כל אחד ואחד והציע לעצמו. דברי המכילתא מובאים ברש"י על פסוקנו (יד, ו), אלא שרש"י השכיל לתמצתם בשתי מלים קצרות: ויאסר - הוא בעצמו. כדאי לראות בהקשר זה את דברי חז"ל הנפלאים בבראשית רבה (נה, יא). תשובה 5: מלבד מרכבתו, לקח עמו יחידה מובחרת של שש מאות רכב. מלבד זאת לקח את כל המרכבות המצויות במצרים ועל כל מרכבה ומרכבה עמדו אנשי צבא מיומנים שתפקידם היה לירות חיצים מתוך המרכבה הנוסעת (יש מפרשים שבכל רכב היו שלושה חיילים). כך לפי שמות (יד, ז). תשובה 6: בחור פירושו: נבחר, מעולה (רש"י. וראה גם שמואל ב' י, ט). תשובה 7: השלישים אלו שרי הצבאות (רש"י), וישנם פירושים נוספים: אנשי צבא מיומנים שתפקידם היה לירות חיצים מתוך המרכבה הנוסעת, בכל רכב היו שלושה חיילים, ועוד. תשובה 8: ראה מה שהשבנו בתשובה 1. בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il