שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שנת האבל על הורים

אבל וברית מילה של נכד

undefined

הרב יצחק בן יוסף

כ"א אייר תשע"ג
שאלה
תודה,כיצד ינהג אבל בברית מילה של הנכד?
תשובה
השתתפות סב בטקס ברית המילה מותר לכל הדעות והמנהגים. השתתפות בסעודה (בלי כלי נגינה), הספרדים מקילים (כדעת הב"י והסמ"ג ילקו"י הלכות אבלות לח,כה נחשב כס"ס א. שלא אסרו להכנס לסעודת מצווה ואם תאמר גם סעודת מצווה אסור, סעודת ברית אין בה שמחה יתירה משום צערא דינוקא). תנוחם מן השמים.