שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

כינווי גנאי בגמרא

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

כ סיון תשע"ג
שאלה
בעירובין פ כתוב: אמר לו [לרבי חייא] רבי ישמעאל ברבי יוסי, בבלאי, כל כך אתה מחמיר בעירובין. וכתב הרמב"ן [שם בדף יז:], שהתכוין לגנותו בכנותו את רבי חייא בתואר זה, והוא משום שרבי חייא החמיר מאוד בעירובי תחומין. מה זה בא ללמדנו בעבודת-השם?
תשובה
שלום רב: איני יודע אם בכל דבר יש הוראה בעבודת ה'. כאן יש בדברי ר' ימשעאל אמירה שיש קשר בין אוירה של בלל לחומרות הלכתיות במיוחד בענין עירובין. עוד יש בדבריו שאל אף שרבי חייא עלה לארץ ישראל תורתו עדיין מושפעת מתורת בלל. כל טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il