שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

חזרות בלימוד הגמרא

undefined

הרב יצחק בן יוסף

כ"ט אייר תשע"ג
שאלה
אני תלמיד ישיבה כמה פעמים מומלץ לחזור בלימוד הגמרא?
תשובה
חזרה על הלימוד היא תנאי הכרחי בהתקדמות, ומי שאינו חוזר על לימודו הוא בגדר זורע ואינו קוצר. אנו מוצאים שיש הבדל בין השונה מאה פעמים למאה ואחד פעמים (חגיגה ט,ב). הראי"ה זצ"ל באיגרות כותב לאחיו הרב שמואל לאחר שאחיו סיפר לו שחוזר שלוש פעמים על תלמודו "שמחתני כי הודעתני מלימודך, אף כי מאוד נבהלתי ממה שראיתי שהנך חוזר רק שלוש פעמים על לימודך. 'דע לך אחי יקירי, כי הנני יודע ועד על פי הנסיון, כי אי אפשר כלל לזכות בחזרה על ג' פעמים, ואבקשך מאוד אחי יקירי להרגיל עצמך לחזור לכל הפחות עשר פעמים על כל פרק, קודם שתתחיל פרק אחר, כי אין תועלת כלל בלימוד שנשכח מיד אחר הלימוד" ['אגרות הראי"ה' ח"א עמ' ט']. המספר המינמלי לחזרה הוא ארבעה פעמים, כך נלמד מהגמ' בעירובין נד, ב, וכן מהקדמת הרמב"ם למשנה.'תנו רבנן, כיצד סדר משנה? משה למד מפי הגבורה, נכנס אהרן ושנה לו משה פירקו. נסתלק אהרן וישב לשמאל משה. נכנסו בניו ושנה להן משה פירקן, נסתלקו בניו, .... נכנסו זקנים ושנה להן משה פירקן, נסתלקו זקנים, נכנסו כל העם ושנה להן משה פירקן. נמצאו ביד אהרן ארבעה (חזרות), ביד בניו שלשה, וביד הזקנים שנים, וביד כל העם אחד. נסתלק משה, ושנה להן אהרן פירקו. נסתלק אהרן שנו להן בניו פירקן. נסתלקו בניו, שנו להן זקנים פירקן. נמצא ביד הכל ארבעה. מכאן אמר רבי אליעזר: חייב אדם לשנות לתלמידו ארבעה פעמים' כך שהנך לומד לדוגמא: היום דף גמרא ומחר חזור עליו לפני שתמשיך. אין בזה רק משום חזרה על הלימוד אלא הבנת הגמרא. בסוף הפרק חזור פעם שלישית על הפרק ובסוף המסכת חזרה רביעית. וה' יצליח דרכך.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il